• OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v súvislosti s obnovením prezenčného vyučovania na základných školách v piatom až deviatom ročníku od 11.01.2021 Vás žiadame o vyplnenie elektronického  dotazníka do 18.12.2020 do 16:00 hod.

      Hlasovať je potrebné cez žiacke konto. Postup ako hlasovať Hlasovanie_v_edupage.pdf.

      Prosím, zvážte danú situáciu, či žiakom táto forma vyučovania prospieva, či by nebolo vhodnejšie aby sa učili prezenčne - v škole.

      Ďakujem.  

      RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Milí žiaci, vážení rodičia!

      Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

      Nástup do školy je plánovaný na 11. januára 2021 (pondelok).

      O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

                                                                                                                                                          riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od pondelka 14.12.2020 vyučovanie pokračuje v nezmenenom režime tak ako to bolo v tomto týždni od 7.12. - 11.12.2020, to znamená vyučovanie na I.stupni bude končiť najneskôr 12.30 hod, školská jedáleň nebude v prevádzke a nebude fungovať ani ŠKD.

      Ďakujeme za pochopenie

     • OZNAM

     • Vážení rodičia!

      Na základe vašich odpovedí k testovaniu žiakov II.stupňa na COVID-19, ktoré dopadlo nasledovne:

      Súhlasím s testovaním - 76

      Nesúhlasím s testovaním - 110

      Nevyjadrilo sa - 173,

      vydávame po konzultácii so zriaďovateľom stanovisko: Vzdelávanie všetkých žiakov II.stupňa pokračuje v dištančnej výučbe.

      RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

    • OZNAM - Nástup žiakov I.stupňa do školy
     • OZNAM - Nástup žiakov I.stupňa do školy

     • Oznamujeme zákonným zástupcom a žiakom, že v pondelok 7.12.2020 sa obnovuje vyučovanie pre žiakov I.stupňa. Vyučovanie však bude v mierne obmedzenom režime.

      Školská jedáleň nebude v prevádzke, preto vyučovanie pre žiakov I.stupňa bude od 7.12. do 11.12.2020 prebiehať iba do 12.30 hod. V tomto týždni nebude fungovať ani ŠKD, preto žiadame rodičov, aby si svoje deti vyzdvihli zo školy po ukončení vyučovania. Žiaci zo spádových obcí, ktorí budú čakať na autobusy a vyučovanie im skončí 11.30 h, budú môcť zostať v svojej triede za prítomnosti dozoru, až do odchodu spoja.

      Keďže nám záleží na zdraví našich žiakov a všetkých zamestnancov školy, žiadame zákonných zástupcov žiakov, aby dbali na prísne dodržiavanie platných hygienických pokynov u svojho dieťaťa (Rúško - odstup - dezinfekcia), aby sledovali zdravotný stav svojho dieťaťa, každú zmenu zdravotného stavu  konzultovali s ošetrujúcim lekárom a do školy svoje dieťa poslali len bez príznakov akéhokoľvek ochorenia.

      Pri nástupe žiakov v pondelok ráno je potrebné, aby každý žiak mal podpísané zákonným zástupcom Vyhlásenie o bezinfekčnosti (k stiahnutiu na stráne školy), poprípade v pondelok ráno bude k dispozícii zákonným zástupcom pri vstupe do budovy školy. Je ale potrebné aby žiaka doprevádzal zákonný zástupca, vypísal toto Vyhlásenie a následne aj podpísal.

      V prípade záujmu je možné podať Vyhlásenie aj elektronickou formou prostredníctvom edupage.

      Žiaci II. stupňa nastúpia do školy podľa rozhodnutia a za podmienok určených ministrom školstva.

     • Oznam - Testovanie žiakov II.stupňa

     • Vážení rodičia!

      Nástup  žiakov 2.stupňa  do školy, je podmienený testovaním žiakov a jedného zákonného zástupcu žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. Vzhľadom k tomu Vám bude doručený  elektronický dotazník ohľadom testovania.  Ďakujeme za jeho vyplnenie.

      S pozdravom RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy