• OZNAM: Školy pokračujú v režime ako doteraz
     • OZNAM: Školy pokračujú v režime ako doteraz

     • Na základe rozhodnutia konzília epidemiológov budú od 1. februára 2021 materské školy a školské kluby detí pokračovať tak ako v súčasnosti. Oznámil to na tlačovom brífingu minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

      Rovnako dôležitou informáciou pre školy a rodičov je termín jarných prázdnin. Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa ich termín meniť nebude. „Plnohodnotné dištančné vzdelávanie bolo pre žiakov, rodičov a učiteľov náročné, a preto je potrebné dať všetkým priestor na oddych. Preto sa jarné prázdniny uskutočnia v riadnych termínoch,“ doplnil šéf rezortu školstva.

     • Oznam k polročnému hodnoteniu a vydávaniu výpisov hodnotenia

     • Na základe uznesenia pedagogickej rady zo dňa 21.1.2021 a v súlade s usmernením MŠVVaŠ bude hodnotenie žiakov za 1.polrok šk. r. 2020/2021 ukončené k 31.1.2021.

      Výpis hodnotenia za 1.polrok šk.roka 2020/2021 bude žiakom odovzdaný osobne v dobe návratu do školy. 

    • OZNAM!!!
     • OZNAM!!!

     • Na základe vyhlásenia ministra školstva vzdelávanie bude pokračovať aj naďalej dištančným spôsobom, to znamená aj v nasledujúcom týždni od 25.januára 2021.

     • Oznam

     • Vláda SR prijala rozhodnutie zaviesť lockdown, v rámci ktorého obmedzila v maximálnej miere mobilitu s cieľom zamedziť tak ďalšiemu šíreniu nákazy. Napriek obmedzeniu chodu škôl, niektoré z nich musia byť otvorené pre pracovníkov v kľúčových oblastiach. Návrat žiakov do škôl však závisí od aktuálnej situácie.

      Do 10. januára 2021 pokračujú prázdniny.

      Na základe rozhodnutia ministerstva školstva od pondelka 11. januára 2021 všetci žiaci našej základnej školy prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Preto je potrebné sledovať a rešpektovať pokyny triednych učiteľov a vyučujúcich jednotlivých predmetov.

      Otvoriť sa môžu školské kluby detí, najmä pre deti zdravotníkov, ako aj pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry či pre deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu.

      Záujem o školský klub detí (pre rodičov - zdravotníkov, rodičov z kritickej infraštruktúry, rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu) je potrebné nahlásiť prostredníctvom edupage v sekcii Prihlasovanie (cez účet vášho dieťaťa), do piatka 8.januára 2021, do 12.00 hod.

      O prípadných zmenách vás budeme informovať prostredníctvom edupage a webovej stránky školy.

      RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

     • Novoročný pozdrav

     • Skončil sa náročný rok 2020, ktorý poznačila pandémia COVID-19. Dúfame, že ten ďalší bude pozitívnejší, lepší, krajší.

           Nech nový rok splní vaše tajné priania

           Nech anjeli vaše cesty chránia

           Problémy nech sa vás stránia

      Všetko dobré v roku 2021 praje kolektív zamestnancov ZŠ Hanušovce nad Topľou