• Školská jedáleň - online prihlásenie - zmena
     • Školská jedáleň - online prihlásenie - zmena

     • Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že online prihlasovanie a odhlasovanie na obedy na pondelok je možné až do nedele do 14.00 hod. V prípade zabudnutého alebo nefunkčného hesla píšte na spravca@zshanusovce.sk.

      Kontakt na vedúcu školskej jedálne: 0911 158 842

    • Zápis do 1. ročníka
     • Zápis do 1. ročníka

     • Riaditeľstvo Základnej školy Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom detí, že zápis na povinné plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2021 /2022 sa uskutoční

      7. apríla a 8. apríla 2021

      v čase od  10,00 h. do 13,00 h,

      9. apríla 2021

      v čase od  8,30 h. do 11,30 h

       bez osobnej účasti dieťaťa.

       

     • Podávanie prihlášok na stredné školy

     • Zákonní zástupcovia končiacich žiakov a končiaci žiaci, ktorí majú záujem o podanie prihlášky na strednú školu listinnou (papierovou) formou a nie elektronickou, môžu prísť podpísať prihlášky k vchodu do telocvične základnej školy na Štúrovej ulici

      v utorok 16.3.2021 od 8:00 do 10:00,

      v stredu 17.3.2021 od 15:00 do 16:45

      a vo štvrtok 18.3.2021 od 8:00 do 10:40.

      Je potrebné si priniesť vlastné pero, ktoré píše namodro, dodržať platné protiepidemiologické opatrenia a preukázať sa platným negatívnym testom na COVID-19 alebo platným potvrdením o prekonaní COVID-19. Ďalšie termíny pre zákonných zástupcov a žiakov, ktorí sa z rôznych príčin (napríklad domáca karanténa, pracovné povinnosti, nevybrali si ešte školu a pod.) nemôžu v horeuvedené termíny dostaviť, budú zverejnené neskôr v závislosti od nariadených protiepidemiologických opatrení. V prípade otázok a nejasností kontaktujte výchovného poradcu na telefónnom čísle 0910 756 321.

     • Prevádzka ZŠ od 8.marca 2021

     • Vážení rodičia!

      Riaditeľstvo školy, vzhľadom na aktuálne rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR evidovaným pod č.: 2021/10079:2-A1810, zo dňa 02.03.2021 oznamuje, že od dnes - 8.03.2021 prezenčná forma pokračuje naďalej pre žiakov na I.stupni, pre všetkých žiakov špeciálnych tried.

      V prevádzke je aj školský klub detí a školská jedáleň.

      V deň nástupu (môže to byť aj iný deň ako pondelok) odovzdá zákonný zástupca/žiak vyplnené čestné vyhlásenie Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti-1.stupen.pdf a k nahliadnutiu negatívny test jedného zákonného zástupcu, ktorý žije v spoločnej domácnosti, nie starší ako 7 dní (alebo potvrdenie o prekonaní COVID-19).

      Čestné vyhlásenie je možné podať aj elektronicky.