• Vianočné prázdniny!!!
     • Vianočné prázdniny!!!

     • Vianoce – najkrajšie sviatky v roku. Sú veľmi rozmanité a líšia sa podľa jednotlivých krajov, ale aj domácností a zvykov, ktoré sa v rodine dedia po generácie. Jabĺčko, med a oriešok, šupiny z kapra alebo peniaze pod obrusom, ...

      Nadišiel čarovný čas Vianoc, na ktorý sa teší každý z nás - či sme malí, či sme veľkí. A s týmto čarovným obdobím prišli aj VIANOČNÉ PRÁZDNINY.

       Tie budú trvať až do 9.januára 2022. Nástup do školy po prázdninách 10.1.2022.

       

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia.

      Po konzultácii s RUVZ vo Vranove nad Topľou prechádza od zajtra 16.12.2021 I. stupeň základnej školy na dištančné vzdelávanie.

      V prevádzke nebude školská jedáleň ani školský klub. Žiaci sú zo stravy odhlasení.

      O podmienkach dištančného vzdelávania vás budú informovať triedni učitelia. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Prajeme vám všetkým pokojné a požehnané vianočné sviatky v mene všetkých zamestnancov základnej školy.

     • Oznam

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom a zamestnancom školy, že odhlasovať a prrihlasovať sa z obedov za mesiac December 2021 je možné len do 14.12.2021 do 14:00 hod..