• Zbierka materiálnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny

     • Dva roky po tom, ako sa začala celosvetová pandémia, čelíme ďalšej veľkej kríze. Kým doteraz bol pre nás mier úplnou samozrejmosťou, dnes to už, bohužiaľ, neplatí. To, čoho sme sa dlhé týždne len obávali, je dnes skutočnosťou. Z Ukrajiny utekajú matky s deťmi a starší ľudia. Nevedia, čo s nimi bude ďalej.

      Slovensko sa zomklo, aby týmto ľuďom pomohlo. Pomocnú ruku chceme podať aj my, z našej základnej školy. Rozhodli sme sa preto v pondelok 28.februára 2022 zorganizovať zbierku materiálnej pomoci pre ľudí z Ukrajiny.

      Vážení rodičia, milí žiaci...

      Ak by ste chceli aj vy pomôcť ľuďom z Ukrajiny, hlavne oblečením, potravinami či hygienickými potrebami (viď leták nižšie), môžte priniesť tieto veci v pondelok do školy, vo vestibule budú nachystané krabice, do ktorých tieto veci budete môcť zložiť. Následne budú odovzdané na zberné miesta.

     • Testovanie žiakov 9. ročníka

     • Informovanie rodičov a žiakov: Testovanie T9 – 2022

      • Dňa 6.4.2022 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka T9-2022. Deviataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy pre 2.stupeň ZŠ ISCED2. Test z matematiky píšu v čase: 8.20 – 9.50 h (90 minút), test zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 10.35 – 11.45 hod. (70 minút).

       Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu test z matematiky v čase: 8.20 – 10.20 h (120 minút) a zo slovenského jazyka a literatúry v čase: 11.05 – 12.45 h (100 minút).

       Povolené pomôcky: pero, ktoré píše namodro, rysovacie pomôcky, kalkulačka. Nepovolené pomôcky:  zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny.

       Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod! 

        

       Základné informácie k testovaniu a Špecifikácie testov T9-2022 sú zverejnené na webovom sídle www.nucem.sk v časti MERANIA/Testovanie 9.

     • Preberanie Antigénových samotestov...

     • V piatok 25. februára 2022 v čase medzi 8.00 - 13.30 hod. bude možné vyzdvihnúť si antigénové testy pri hlavnom vchode základnej školy.

      Ag testy môže vyzdvihnúť zákonný zástupca žiaka, nie samotný žiak.

      Za pochopenie ďakujeme

     • Oznam...pre rodičov a žiakov 3.b triedy

     • Riaditeľka Základnej školy oznamuje rodičom a žiakom 3.B triedy, že z dôvodu výskytu pozitívneho žiaka v triede bude od 3.februára 2022 prerušená prezenčná výučba do 7.februára 2022.

      Karanténa sa netýka žiakov, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 pred nie viac ako 180 dňami. Títo žiaci pokračujú v škole v prezenčnej výčbe po preukázaní sa potvrdením o prekonaní ochorenia, Prehlásením o bezpríznakovosti a negatívnym Ag samotestom.

      Nástup žiakov do školy bude v utorok 8.februára 2022.

      Žiaci 3.B, ktorých sa týka karanténa, budú z obeda automaticky odhlásení.