• Planetárium v našej škole
     • Planetárium v našej škole

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Planetárium v našej škole.

      Vo štvrtok 20. októbra 2022 zavítalo do našej školy prenosné planetárium. Žiaci štvrtých ročníkov v nafukovacej kupole pozorovali planéty, slnečnú sústavu a ostatné súčasti vesmíru. Zážitkovou formou získali množstvo nových a zaujímavých vedomosti. Ďakujeme za podnetne strávený čas.

    • Čítačka s písačkou 2022
     • Čítačka s písačkou 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čítačka s písačkou 2022.

      Dňa 21. októbra 2022 sa v Hornozemlínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil Odborný seminár s vyhodnotením literárnych a výtvarných prác projektu Čítačka s písačkou, ktorého súčasťou bolo aj odovzdávanie cien víťazom. Našu školu úspešne reprezentoval žiak Samuel Orečný pod vedením Mgr. A. Riškovej, ktorý v I. kategórii - literárnej časti získal zvláštne ocenenie za prózu Pes Broky, za čo mu ďakujeme a blahoželáme. Projekt realizovali OZ Korálky a Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom, vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Do tejto regionálnej súťaže sa zapojilo 9 škôl: ZŠ Bernolákova, Cirkevná spojená škola Vranov, ZŠ Lúčna, ZŠ Bystré, ZŠ Sídlisko II, ZŠ Juh, ZŠ Májové námestie 1 Prešov, ZŠ Kúpeľná Prešov, ZŠ Hanušovce n/T a z nich 242 žiakov, ktorí zaslali spolu 235 prác, z toho 167 výtvarných a 75 literárnych. Literárna časť obsahovala 18 prác v kategórii poézia a 33 prác v kategórii próza. Spisovateľka Alžbeta Verešpejová hodnotila literárne práce, výtvarnú časť posudzoval ilustrátor Miroslav Regitko a moderátorka Alžbeta Madejová hodnotila interpretačnú zložku. Mgr. A. Rišková

    • ESCAPE ROOM
     • ESCAPE ROOM

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ESCAPE ROOM.

      Zážitkový workshop EDU ESCAPE ROOM vyhrala naša škola spomedzi 64 škôl východného Slovenska v rámci Európskeho týždňa programovania a kódovania. Úlohou našich ôsmakov bolo uniknúť z vesmírnej lode, ktorú uniesla mimozemská civilizácia, pričom bolo nevyhnutné pracovať v tíme, myslieť logicky a byť rýchly. Okrem odomykania zámkov museli žiaci zneškodniť aj roboty, ktoré ich strážili. Žiaci sa naučili samotným uvažovaním naprogramovať Microrobota, Ozobota a robota Dasha. Boli šikovní, vytrvalí a počas celého dopoludnia vládla dobrá nálada. Okrem žiakov sa do únikovej hry zapojili aj pedagogickí zamestnanci. Podujatie od OZ EDUSTEPS podporila iniciatíva Meet and Code a nadácia Pontis, pričom každý žiak získal certifikát o absolvovaní worshopu. O tomto dopoludní sa môžete dočítať na FB stránke Edusteps-Vzdelávanie bez hraníc, kde nájdete aj žrebovanie tejto súťaže. https://www.facebook.com/EdustepsVzdelavanieBezHranic/videos/794696264875726

    • Pozvánka
     • Pozvánka

     • Vážení rodičia, pozývame vás na triedne aktívy rodičovských združení, ktoré sa uskutočnia v pondelok 10.10.2022 o 15.00 hod v triedach vašich žiakov. Po voľbe triednych dôverníkov sa zíde výbor rodičovského združenia v zborovni ZŠ o 16.00 hod.

      Ďakujeme za vašu účasť

    • Noc výskumníkov
     • Noc výskumníkov

     • Žiaci 8. ročníkov sa 30.09.2022 zúčastnili známeho festivalu s názvom NOC VÝSKUMNÍKOV v OC Optima v Košiciach. Hlavným organizátorom podujatia bola Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu boli deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na školách. Motto 16. ročníka festivalu bolo: ,,Dôverujme vede“. Organizátori chceli divákov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému učeniu v množstve vedeckých stánkoch. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok ukázali našim žiakom, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Cieľom exkurzie bolo podnietiť žiakov k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • V rámci Európskeho dňa jazykov sa žiaci našej školy zúčastnili divadelného predstavenia v anglickom jazyku v Kine Scala v Prešove. Siedmaci mali možnosť sledovať rozprávku o namyslenej a drzej koze s názvom LAZY GOAT.  Princíp mravného posolstva klasických bájok, upozorňovanie na negatívne vlastnosti - strach z nepoznaného, ​​lenivosť, nechuť pracovať a namyslenosť boli hlavnými edukačnými cieľmi divadelnej rozprávky. Komediálna až groteskná divadelná forma spolu s veselými anglicko-slovenskými pesničkami zaistili rozprávke plynulé tempo a ľahké prijatie mladšími detskými divákmi. Deviataci sa nechali vtiahnuť do deja príbehu s názvom LAST WISH, ktorý aj napriek pesimisticky znejúcemu názvu bol humorný. Inšpiráciou pre túto činohernú anglicko-slovenskú divadelnú inscenáciu bola rozprávka Jana Wericha: Kráľ mal troch synov. Posledné želanie pána Kinga pripravilo jeho potomkom skutočný oriešok, s ktorým sa každý z nich popasoval podľa svojich schopností. Veríme, že táto forma učenia sa cudzích jazykov koncipovaná ako učebná pomôcka sa našim žiakom páčila.

    • OZNAM!!!
     • OZNAM!!!

     • Vedenie základnej školy oznamuje, že telocvične a športoviská v areáli školy budú v dňoch 30.09. - 01.10.2022 z technických príčin zatvorené.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Vesmír očami detí 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vesmír očami detí 2022.

      Vyhodnotenie okresnej výtvarnej súťaže v priestoroch Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou: 2. miesto- Zoja Václavková z VIII.C triedy ,,Milujem život", 3. miesto-Katarína Anderková zo VI.B triedy ,,Láska nikdy neprestane"

     • Vydávanie AG testov

     • V piatok 16.9.2022 sa budú vydávať AG testy pre žiakov na základe objednávky z minulého školského roka. Testy sa budú vydávať pri zadnom vchode G, v čase od 7.00 h - 14.00 hod. zákonným zástupcom.

    • Otvorenie školského roka 2022/2023
     • Otvorenie školského roka 2022/2023

     • Milí naši žiaci, vážení rodičia...

      Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda, a opäť je tu čas nástupu do školy. Tešíme sa na spoločné stretnutie, ktoré  sa uskutoční slávnostným otvorením školského roka 2022/2023 už 5. 9. 2022 (v pondelok) o 8:00 hod., vpredu, pred budovou základnej školy.

      Po slávnostnom otvorení školského roka sa žiaci presunú pod vedením svojich triednych učiteľov do tried.

      Žiaci 5.ročníka sa zhromaždia pred vchodom A/B kde budú rozdelení do jednotlivých tried, žiaci 1.ročníka sa zhromaždia pred vchodom C/D.

      Vyučovanie v pondelok 5.9.2022 bude prebiehať formou triednickych hodín v trvaní do 9.40 hod.

      Je nevyhnutné priniesť si prezúvky!!!

      Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní je povinnosťou žiaka (v prípade neplnoletého žiaka jeho zákonného zástupcu) odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti cez informačný systém školy Edupage (poprípade v tlačenej podobe).

      Postup: V časti Žiadosti/Vyhlásenia – Pridať žiadosť/vyhlásenie – vybrať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      V prípade, že nebudete môcť odovzdať vyhlásenie cez Edupage, môžete ho odovzdať aj v papierovej podobe resp. zaslať scan vyhlásenia na mail triedneho učiteľa.

     • Oznámenie pre rodičov žiakov v HN

     • „Prosíme rodičov žiakov  ZŠ Hanušovce, ktorí poberajú dávky v hmotnej núdzi a majú záujem o stravovanie v školskej jedálni ZŠ a školské potreby, aby najneskôr do 10.8.2022 do 9.00 hod. prinesli potvrdenie o poberaní dávky v hmotnej núdzi na sekretariát základnej školy v čase od 7.30 hod. do 12.00 hod. denne.“

     • Dopravné

     • Dopravné žiakov  budeme  rodičom vyplácať od stredy 29.6.2022 do piatka 8.7.2022 v čase od 10.00 hod. do 14.00 hod. V prípade, že dopravné prevezme žiak, ktorý nemá občiansky preukaz, je potrebné splnomocnenie od rodiča.“

       

     • Detský výtvarný Vranov 2022

     • Zoja Václavková, žiačka VII.C triedy, sa umiestnila na 1. mieste v okresnej súťaži detskej výtvarnej tvorby s dielom ,,Madona s dieťaťom". Srdečne blahoželáme!

     • Slávnostné vyhodnotenie olympiád

     • Na začiatku júna sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie predmetových olympiád v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou. Ocenení boli aj títo úspešní žiaci z našej školy:

      Katarína Kaňuchová IX.A - 3. miesto v olympiáde v nemeckom jazyku

      Patrícia Kočišová IX.C - 2. miesto v dejepisnej olympiáde

      Ján Jurko - 1. miesto v technickej olympiáde

      Samuel Ján Saraka a Ján Sučko - delené 3. miesto v matematickej olympiáde

     • Vyhodnotenie súťaže Matematický Klokan 2021/2022

     • Najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete Matematický Klokan sa konala v apríli. Každoročne sa do nej zapája niekoľko miliónov žiakov na celej zemeguli. Aj 41 žiakov 1. až 4. ročníka a 62 žiakov 5. až 9. ročníka našej ZŠ sa zúčastnilo tejto medzinárodnej súťaže. Vyskúšali si svoje vedomosti v matematike.

      Najúspešnejšími žiakmi našej školy na 1. stupni sú žiaci Andrej Andrej I.A, Balogová Ela I.A, Peter Marián I.A , Orečný Samuel I.C, ktorí so 100% úspešnosťou získali diplom úspešného riešiteľa a vecné ceny.

      Ďalší úspešní riešitelia Socha Timotej I.C získal 93,3 %, Vojtko Leo I.A, Pantlikášová Nadežda I.A, Kraviar Ondrej I.B, Galíková Ela I.C, Galíková Tamara I.C získali 91,7 %.

      K ďalším úspešným patria aj Baranová Daniela II.B s 83,3 % úspešnosťou a Straka Leonard II.A 82,2%.

      Timotej Bochnovič z III. C 87,8 % a Mihalčin Martin IV. B 82,2%. Všetci získali diplom úspešného riešiteľa a ceruzky s logom Súťažím s Talentídou.

      Poďakovanie za uskutočnenie súťaže patrí Rodičovskému združeniu pri ZŠ Hanušovce n/T a občianskemu združeniu Hanušáčik za poskytnuté finančné prostriedky.

       

      Mgr. M. Holingová

     • Šach

     • Na našej škole máme najlepšiu šachistku v okrese Vranov nad Topľou! V stredu 25.5. 2022 sa v CVČ vo Vranove nad Topľou uskutočnili školské majstrovstvá okresu Vranova nad Topľou žiakov a žiačok základných škôl v zrýchlenom šachu, kde sa žiačka VIII.C  Scarlett Van Nuilová umiestnila na 1. mieste s maximálnym počtom bodov.

      V žiackej šachovej lige okresu Vranova nad Topľou svoje kvality ukázal žiak VIII.C Filip Jozef Pantlikáš, ktorý sa počas piatich súťažných kôl umiestnil na konečnom 3. mieste.

      Blahoželáme a prajeme veľa ďalších uspechov.