• Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu

     • S účinnosťou od 01.05.2023 je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len „dotácia na stravu“) poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy (ďalej len „MŠ“) alebo základnú školu (ďalej len „ZŠ“), ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.Nižšie uvedené tlačivo je potrebné doručiť vedúcej školskej jedálne do 31.3.2023

      Navratka-_rodic.docx

      Navratka-_rodic.pdf

       

       

     • Beseda s Gabrielou Futovou

     • Dňa 16.3.2023 prijala pozvanie na besedu v našej škole Gabriela Futová.

      Stretnutie s jednou z najobľúbenejších slovenských spisovateliek pre deti a mládež si užili žiaci druhého a tretieho ročníka a po krátkej prestávke aj žiaci štvrtého a piateho ročníka. Beseda prebiehala od začiatku v príjemnej a uvoľnenej atmosfére. Deti mali možnosť položiť pani Futovej množstvo otázok, na ktoré pohotovo a s humorom odpovedala. Dozvedeli sme sa tak o jej práci, písaní, tvorbe kníh, inšpiráciách, ale aj o jej súkromnom živote a zvieratkách, ktoré má doma. Predstavila nám svoju pestrú knižnú tvorbu a po besede mali žiaci možnosť kúpiť si niektorú z jej kníh. Cenné bolo venovanie a vlastnoručný podpis Gabriely Futovej.

      Na záver sme sa jej všetci poďakovali a zapriali ešte veľa tvorivých nápadov pri písaní nových kníh.

     • Prvý, druhá a tretí na Slovensku

     • 24.3.2023 sa v Dolnom Kubíne uskutočnilo celoslovenské finále školskej súťaže v pretláčaní pravou rukou Silná ruka základných a stredných škôl. Našu školu reprezentovali 4 žiaci (Demeter Florián, Horvát Michal, Klučár Oliver a Pankuch Ján) a 2 žiačky (Van Nuilová Scarlett a Jurkaninová Nikola), ktorí si účasť vybojovali výbornými výkonmi v predchádzajúcich kolách a zahanbiť sa nedali ani v celoslovenskom finále. Florián Demeter v žiadnom z predchádzajúcich kôl nenašiel premožiteľa, a inak to nebolo ani v Dolnom Kubíne. Neporazený Florián sa dominantným spôsobom umiestnil na 1. mieste a stal sa majstrom Slovenska v kategórii žiakov do 60 kg. V rovnakej kategórii obsadil 3. miesto Ján Pankuch. V kategórii žiačok nad 50 kg si Scarlett Van Nuilová vybojovala vynikajúce 2. miesto. Všetkým menovaným žiakom a žiačkam ďakujeme za vynaložené úsilie a vzornú reprezentáciu školy. Medailistom blahoželáme k úspechom!   

      Mgr. Martin Štofan

     • ČÍTAME ŠKÔLKAROM

     • „Ak chcete, aby boli vaše deti inteligentné, čítajte im rozprávky. Ak chcete, aby boli vaše deti viac inteligentné, čítajte im viac rozprávok.“      

      Albert Einstein  
       

      Dňa 15.3.2023 sa v rámci spolupráce Základnej školy a Materskej školy Hanušovce nad Topľou uskutočnila akcia: Štvrtáci čítajú škôlkarom. Keď sa o 12:00 hod. deti v MŠ - Včielky, Lienky a Sovičky chystali na popoludňajší spánok, navštívili ich kamaráti zo ZŠ: štvrtáci Nikol Molitorisová (4.A), Samuel Peter (4.B) a Marianna Orečná (4.C). Svojim budúcim spolužiakom prečítali rozprávku O kozliatkach. Malí škôlkari pozorne počúvali, ani nemukli a po prečítaní rozprávky vedeli povedať každý detail. Dokázali, že sú veľmi pozorní a určite z nich budú vynikajúci prváci, ktorí vedia dobre počúvať a učiť sa. Ako spomienku na nás im štvrtáci darovali rozprávkové knižky. Škôlkari obdarovali našich štvrtákov peknými darčekmi, ktoré sami vytvorili. Táto aktivita sa nám veľmi páčila a veríme, že naša spolupráca bude naďalej pokračovať.

      Mgr. Anna Ivaničová

      Mgr. Slavomíra Kožlejová

      Mgr. Martina Semanová

       

    • Deň vody
     • Deň vody

     • Svetový deň vody si každoročne pripomíname 22. marca, pričom máme všetci príležitosť dozvedieť sa viac o vode a problémoch súvisiacich s vodou. Svetový deň vody siaha do roku 1992, kedy konferencia OSN o životnom prostredí a rozvoji odporučila oslavovať deň vody na medzinárodnej úrovni.

      V tejto súvislosti sa žiaci 4. a 7. ročníkov v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou zúčastnili dňa 23.3.2023 prednášky o vode. Počas diskusie si žiaci zopakovali, kde všade sa v prírode voda nachádza, aká je dôležitá pre život človeka, aký je kolobeh vody a ako sa odpadová voda čistí. Žiaci mali možnosť vyskúšať si, ako sa pomocou činidla zisťuje kvalita vody. Prišli sme na to, že školská voda spĺňa všetky parametre kvalitnej pitnej vody. Aj žiaci špeciálnych tried sa v tento deň vďaka rôznym inovatívnym metódam učili o ochrane životného prostredia a vody nielen v našom regióne.

      Úlohou nás všetkých bude túto vzácnu tekutinu šetrne používať.

    • Burza kníh
     • Burza kníh

     • Milí priatelia školy, 

      ak máte knihy, ktoré chcete niekomu ponúknuť, darovať, dopriať iným, aby si ich prečítali, doneste ich do školy.

      V zborovni ich zhromaždíme a predáme počas burzy kníh, ktorá sa uskutoční 23. - 24. marca 2023 v priestoroch školy. Získané finančné prostriedky poslúžia na obohatenie knižného fondu našej školskej knižnice. Ďakujeme!

    • Ponožková výzva 2023
     • Ponožková výzva 2023

     • Zapoj sa do Ponožkovej výzvy, ktorá sa koná každoročne 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Stačí, ak si v tento deň obuješ dve odlišné ponožky, odfotíš sa so svojimi kamarátmi a budeš šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti. Práve vďaka informovanosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život. 

      Rozdielne ponožky sa stali symbolom tohto dňa, pretože chromozóm má tvar ponožky. Dátum 21. 3. je tiež symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu. Hoci majú niečo navyše, nevyvyšujú sa!

     • Riaditeľské voľno - 22.marec 2023

     • Riaditeľka základnej školy udeľuje žiakom 5. - 8.ročníka bežných tried dňa 22.marca 2023 riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 9.

      Pre žiakov I.stupňa a žiakov špeciálnych tried elokovaného pracoviska prebieha riadna výučba.

      Žiaci 5. - 8.ročníka budú v tento deň z obeda automaticky vyhlásení.

      Žiaci 9.ročníka, ktorí v deň testovania nemajú záujem o obed, sú povinní z obeda sa vyhlásiť sami.

     • Pasovanie druhákov za rytiera čitateľa

     •                                                                                                         „Knižnica je múdry dom, 

                                                                                                               plné police kníh sú v ňom.

                                                                                                               Jedného dňa v peknej chvíli,

                                                                                                               pasovania za „rytiera čitateľa“

                                                                                                               sme sa  zúčastnili...

           Uvedené podujatie sa konalo v dňoch od 1. - 3. marca 2023 v Mestskej knižnici mesta Hanušovce nad Topľou v dopoludňajšom čase, kde sa postupne vystriedali triedy 2. ročníka sprevádzané triednymi učiteľkami. Bc. Ľubica Tomková, riaditeľka Mestského kultúrneho strediska mesta Hanušovce n/T,  privítala každý deň jednu triedu druhákov a uviedla ich do sveta kníh pútavým rozprávaním o rytieroch. Priblížila im  aký je dôležitý systém uloženia kníh v knižnici, starostlivosť o knihy a aké sa dodržiavajú pravidlá pri vypožičiavaní kníh v mestskej knižnici. Naši žiaci pozorne počúvali a odmenou im bolo pasovanie knihou o rytieroch za „rytiera čitateľa“. Pamiatkou na tento ceremoniál sa stali čitateľské preukazy vystavené pre každý triedny kolektív a sladkosť k podávanej šálke čaju pre každého pasovaného čitateľa. Veríme, že druháci  budú mestskú knižnicu navštevovať radi, že v nej nájdu veľa poučného, inšpiratívneho a zábavného a natrvalo si uchovajú svoje čitateľské nadšenie.

                                                                                                                                                        Mgr. Anna Rišková

    • Jarné prázdniny
     • Jarné prázdniny

     • Oznamujeme rodičom a žiakom ZŠ, že od 6.3.2023 do 10.3.2023 sú jarné prázdniny.

      Jar síce už pomaly klope na dvere, ale ani pani Zima nezaháľa a ešte stále usilovne pracuje na mrazíkoch. No jarné prázdniny sú už tu. Vítame ich s otvorenou náručou a radosťou.

      Aj tieto jarné prázdniny nech všetci prežijeme v plnom zdraví, tento čas využijme na pobyt v prírode, na oddych pri dobrej knihe alebo pri príprave zdravého a chutného jedla, aby sme nabrali nové sily do ďalšej práce, ktorá nás po ich skončení čaká.

      Nástup do školy po jarných prázdninách je v pondelok 13.3.2023.

    • Expert geniality show
     • Expert geniality show

     • 30. novembra 2022 sa žiaci druhého stupňa zúčastnili súťaže Expert geniality show. Piataci a šiestaci súťažili a odpovedali na otázky v dvoch témach: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry. Starší žiaci si vyberali zo šiestich ponúkaných tém Mozgolamy, Od Dunaja k Tatrám, Tajomstvá prírody, Svetobežník, Do you speak english?, Góly body sekundy. V prvej štvrtine najúspešnejších na Slovensku v téme Päť jazykov  kultúry sa umiestnili:  Zara Muravská (5.C), Petronela Kaňuková (6.C) a Karolína Vargová (6.C). Top Expert diplom získali Zara Muravská (5.C) a Karolína Vargová (6.C). Ďalší úspešní riešitelia: Žaneta Kočárová (6.B), Angela Pankuchová (6.B), Karolína Drapová (6.A), Jasmine Sabine Dreveňáková (6.A), Anna Sabová (6.A), Ivana Pivovarníková (6.A). V druhej kategórii, 7. – 9. ročník, v prvej štvrtine najúspešnejších na Slovensku sa umiestnili: Simeon Dan Saraka (7.B) v oboch témach Mozgolamy a Tajomstvá prírody, Nela Muravská (7.B) v téme Od Dunaja k Tatrám a Matúš Jelo (9.B) v téme Do you speak english?, zároveň získali aj diplom Top Expert. Úspešnou riešiteľkou bola aj Nina Lukáčová (9.B).

      Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!  Mgr. Mariana Muravská

     • Opätovné upozornenie na ZÁKAZ VJAZDU DO AREÁLU ŠKOLY!!!

     • Vážení rodičia, návštevníci areálu základnej školy...

      Prosíme všetkých návštevníkov areálu základnej školy (rodičov, starých rodičov,...) o rešpektovanie zákazu vjazdu do areálu základnej školy.

      Dopravná značka je hneď pri vstupe do areálu (od predajne Coop Jednota), kto by si ju nevšimol (zrejme je nevšímavých veľa, lebo áut prichádzajúcich do areálu školy hlavne ráno a popoludní je veľa), je na obrázku nižšie.

      Svojou (často!!!) bezohľadnou jazdou vnútri areálu školy, ohrozujete život svojich detí.

      PROSÍME VÁS O REŠPEKTOVANIE ZÁKAZU VJAZDU DO AREÁLU ŠKOLY!!!

     • Silná ruka

     • 17.2.2023 sa uskutočnila súťaž o najsilnejšieho žiaka a žiačku východoslovenskej oblasti v pretláčaní pravou rukou pod názvom Silná ruka škôl. V tomto roku sa mohli zapojiť aj základné školy. Spolu sa uvedenej súťaže zúčastnili žiaci z 27 základných a stredných škôl. Naša škola sa po výborných výkonoch našich žiakov umiestnila v súťaži škôl na 1. mieste. Školu reprezentovali David Vladislav, Demeter Florián, Horvát Michal (IX.A), Horvát  Michal (IX.B), Jurkaninová Nikola, Klučár Oliver, Pankuch Ján, Porubská Lilly Jana, Prucha Dávid, Van Nuilová Scarlett a Višňanský René. Kategóriu chlapcov do 60 kg ovládli naši chlapci. Florián Demeter sa umiestnil na 1. mieste, Ján Pankuch na 2. mieste a Michal Horvát na 3. mieste. Kategóriu chlapcov nad 60 kg vyhral René Višňanský. V kategórii dievčat nad 50 kg dominovali dievčatá našej školy. Nikola Jurkaninová si vybojovala 1. miesto a Scarlett Van Nuilová 2. miesto. Žiakom blahoželáme k úspechom!

     • Šaliansky Maťko

     • Keď sa povie slovenská povesť, spája sa nám s ňou jediná a veľmi známa súťaž Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského.

      Dňa 15. februára 2023 sa na pôde Základnej školy Májové námestie v Prešove konal už 28. ročník krajského kola tejto súťaže. Na 1. mieste v II. kategórii sa umiestnila Laura Baranová (V.C).

      Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na celoslovenskom kole v Šali.

      Mgr. Kvetoslava Kolesárová

     • Olympiáda v nemeckom jazyku

     • Dmytrii Shushko z triedy VIII.C sa umiestnil na 3. mieste v okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku vo Vranove nad Topľou. Gratulujeme k úspechu!