• Oznam pre zákonných zástupcov a žiakov III.A a V.B triedy

     • Riaditeľka Základnej školy prerušuje od 25.januára 2022 prezenčnú formu vzdelávania v triede 3.A a 5.B z dôvodu pozitívneho žiaka na ochorenie COVID-19, a to do 30.1.2022. Žiaci budú mať zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín.

      Nástup žiakov na prezenčné vyučovanie bude v pondelok 31.1.2022. Rodičia žiakov 3.A a 5.B triedy môžu svoje dieťa prihlásiť na PCR testy prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk.

      Žiaci sú z obedov automaticky odhlásení.

      Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.

      Žiaci ostatných tried pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania.

     • Vyzdvihnutie Ag testov...

     • Vážení rodičia!

      MŠVVaŠ SR odporúča pretestovanie žiakov Ag testami dvakrát do týždňa - vždy v pondelok a štvrtok pred nástupom do školy. Tieto testy je možné vyzdvihnúť si v škole v utorok 25.1.2022 v čase od 8.00 - 12.00 hod. Testy môže vyzdvihnúť iba zákonný zástupca žiaka, nie samotný žiak. Rada by som vám ešte pripomenúť, že použitie Ag testu je nutné nahlásiť cez Edupage, alebo triednemu učiteľovi.

      Pripomínam takisto na povinnosť odovzdania Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti (prostredníctvom edupage, alebo v tlačenej forme - vyzdvihnúť si ho môžte na vrátnici v škole, alebo stiahnuť zo stránky školy v sekcii COVID-19). Všetky ďalšie informácie potrebné k nástupu žiakov do školy vám sprístupníme v najbližšom možnom termíne.

     • Pozor zmena!!! - Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov 5.A, 6.A, 6.B, 8.A a 9.C triedy

     • Riaditeľka Základnej školy prerušuje od pondelka 24.1.2022 prezenčnú formu vzdelávania v triede 5.A, 6.A, 6.B, 8.A a 9.C z dôvodu pozitívneho žiaka na ochorenie COVID-19 do pondelka 31.1.2022. Žiaci budú mať zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín. Nástup žiakov tried 5.A, 6.A, 6.B, 8.A a 9.C na prezenčné vyučovanie bude v utorok 1.2.2022.

      Rodičia žiakov 5.A, 6.A, 6.B, 8.A a 9.C triedy môžu svoje dieťa prihlásiť na PCR testy prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk.

      Žiaci z tried 5.A, 6.A, 6.B a 9.C sú od 24.1.2022 z obedov automaticky odhlásení na celý týždeň, žiaci 8.A si dňa 24.1.2022 môžu prísť pre obedy k zadnému vchodu jedálne, od utorka 25.1.2022 sú aj žiaci 8.A odhlásení z obeda.

      Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.

      Žiaci ostatných tried pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania.

     • Pozor zmena...OZNAM - Prerušenie prezenčnej výučby v 1.C, 3.B, 4.B a 5.C triede ...

     • Riaditeľka Základnej školy prerušuje prezenčnú formu vzdelávania v triede 1.C, 3.B, 4.B a 5.C z dôvodu pozitívneho žiaka na ochorenie COVID-19, a to: 1.C do stredy 26.1.2022, 3.B a 4.B do piatka 28.1.2022, 5.C do štvrtka 27.1.2022. Žiaci budú mať zabezpečené dištančné vzdelávanie podľa aktuálneho rozvrhu hodín. Nástup žiakov triedy 1.C na prezenčné vyučovanie bude v štvrtok 27.1.2022, nástup žiakov triedy 3.B a 4.B na prezenčné vyučovanie bude v pondelok 31.1.2022, nástup žiakov triedy 5.C na prezenčné vyučovanie bude v piatok 28.1.2022.

      Rodičia žiakov 1.C, 3.B, 4.B a 5.C triedy môžu svoje dieťa prihlásiť na PCR testy prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk.

      Žiaci sú od zajtra z obedov automaticky odhlásení.

      Bližšie informácie poskytnú triedni učitelia.

      Žiaci ostatných tried pokračujú v prezenčnej forme vzdelávania.

     • Máte logické myslenie?

     • On-line iBobor.sk je matematicko-logická súťaž určená pre každého človeka v rôznom veku. Stačí niekoľko klikov na stránke www: ibobor.sk .

      V kategórii DROBEC – 2. a 3. ročník ZŠ sa zapojilo 43 žiakov a úspešní boli títo žiaci:

      Poradie /Meno/ Trieda/ Počet bodov (Max. 72 bodov)

      1. Anna Demčáková 2B 68

      2. Daniela Baranová 2B 64

      3. Miriam Peterová 3B 60

      4. Tomáš Hric 2A 52

      5. Benjamín Kolesár 3B 52

      6. Michaela Peterová 2A 48

       

      V kategórii Bobrík – 4. a 5. ročník ZŠ sa zapojilo 35 žiakov a úspešní boli títo žiaci:

      Poradie/ Meno /Trieda /Počet bodov (Max 96 bodov)

      1.-3 Michaela Mikitová 5A 96

             Anna Sabová 5A 96

             Alex Verčimák 5B 96

      4. Štefánia Tomaščínová 5C 72

      5. Nela Vargovičová 5B 72

      6. Petronela Kaňuková 5C 60

      Ostatní žiaci získali menej bodov a boli podľa pravidiel neúspešní. Všetci žiaci v oboch súťažných skupinách si majú možnosť vo voľnom čase pozrieť nielen svoje výsledky, ale aj rôzne úlohy a ich riešenia po kliknutí v archíve úloh... V roku 2020 sa tejto súťaže zúčastnilo v 54 krajinách sveta až 3 milióny riešiteľov!!! Na obrázku 100% riešitelia z 5 ročníka: Miška Mikitová, Anička Sabová a Alex Verčimák. Gratulujeme!         Mgr. Pavol Minár

     • Príroda v zime, Pani Zima

     • Sniežik sa nám chumelí, zima je zimička. Polia, lúky vybieli zapadne cestička......aj naši piataci sa tešia z ,,Prírody v zime" a šiestaci s -  ,,Pani zimou"  na výtvarnej výchove. P.uč. Václavková.

    • Nástup do školy - 10.1.2022
     • Nástup do školy - 10.1.2022

     • V pondelok 10.januára 2022 sa školské brány znova otvoria pre všetkých žiakov školy. Prezenčné vyučovanie je obnovené pre žiakov 0.-9.ročníka.

       

      K bezpečnému nástupu do školy je vhodné:

           - otestovať svoje dieťa domácim Ag samotestom (odporúča sa 2x do týždňa - nedeľa, streda),

      Pred nástupom do školy 10.januára 2022 je potrebné:

           - prostredníctvom edupage (alebo písomne - napr. sms) triednemu učiteľovi oznámiť použitie Ag samotestu,

           - odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (prostredníctvom edupage, popr. písomne).

      Na školách sú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.

       

      Tešíme sa na Vás :)

    • Vyzdvihnutie Ag testov...
     • Vyzdvihnutie Ag testov...

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom k avizovanému nástupu žiakov do škôl od pondelka 10.januára 2022, by som vás chcela upozorniť na možnosť vyzdvihnúť si Ag testy. Nakoľko MŠVVaŠ SR odporúča pretestovanie žiakov Ag testami dvakrát do týždňa - vždy v pondelok a štvrtok pred nástupom do školy, je možné si tieto testy vyzdvihnúť v škole v piatok 7.1.2022 v čase od 8.00 - 12.00 hod. Testy môže vyzdvihnúť iba zákonný zástupca žiaka, nie samotný žiak.Rada by som vám ešte pripomenúť, že použitie Ag testu je potrebné nahlásiť cez Edupage.Pripomínam takisto na povinnosť odovzdania Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti (prostredníctvom edupage, alebo v tlačenej forme - vyzdvihnúť si ho môžte na vrátnici v škole, alebo stiahnuť zo stránky školy v sekcii COVID-19)Všetky ďalšie informácie potrebné k nástupu žiakov do školy vám sprístupníme v najbližšom možnom termíne.

      Prajem pekný zvyšok vianočného obdobia, veľa zdravia, trpezlivosti, vzájomného porozumenia a úspešný štart v roku 2022

    • Prihlásenie na obed...
     • Prihlásenie na obed...

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje, že na základe rozhodnutia RÚVZ nemože ŠJ poskytovať výber z dvoch jedál.

      Pri prechode do nového mesiaca sú všetci stravníci automaticky prihlasení na obed na celý mesiac. V prípade potreby sa odhláste.

      Takýto postup sa bude opakovať aj v ostatných mesiacoch.

      Kontakt na vedúcu jedálne: 0911158842.

     • Novoročné prianie ...

     •  

      V Novom roku, moji milí, lásky, blaha, zdravia, sily.

      Úspechov a šťastia veľa z úprimného srdca želá

                                                      kolektív zamestnancov ZŠ Hanušovce nad Topľou

    • Vianočné prázdniny!!!
     • Vianočné prázdniny!!!

     • Vianoce – najkrajšie sviatky v roku. Sú veľmi rozmanité a líšia sa podľa jednotlivých krajov, ale aj domácností a zvykov, ktoré sa v rodine dedia po generácie. Jabĺčko, med a oriešok, šupiny z kapra alebo peniaze pod obrusom, ...

      Nadišiel čarovný čas Vianoc, na ktorý sa teší každý z nás - či sme malí, či sme veľkí. A s týmto čarovným obdobím prišli aj VIANOČNÉ PRÁZDNINY.

       Tie budú trvať až do 9.januára 2022. Nástup do školy po prázdninách 10.1.2022.

       

     • Dôležitý oznam

     • Vážení rodičia.

      Po konzultácii s RUVZ vo Vranove nad Topľou prechádza od zajtra 16.12.2021 I. stupeň základnej školy na dištančné vzdelávanie.

      V prevádzke nebude školská jedáleň ani školský klub. Žiaci sú zo stravy odhlasení.

      O podmienkach dištančného vzdelávania vás budú informovať triedni učitelia. Ospravedlňujeme sa za vzniknutú situáciu. Prajeme vám všetkým pokojné a požehnané vianočné sviatky v mene všetkých zamestnancov základnej školy.

     • Oznam

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom a zamestnancom školy, že odhlasovať a prrihlasovať sa z obedov za mesiac December 2021 je možné len do 14.12.2021 do 14:00 hod..

     • Prihlasenie na obed v decembri.

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje, že v súvislosti aktuálnou situáciou sa bude do 20.12.2021 variť iba jeden druh jedla. Na obed prihlási od 1.12. 2021 do 20.12.2021 všetkých stravníkov. Od 1.12.2021 sa môžete podľa potreby odlásiť. V prípade potreby kontaktujte vedúcu jedálne na tel. čísle 0911158842.

      Takýto postup sa bude opakovať aj v ostatných mesiacoch.

    • Oznam!!!
     • Oznam!!!

     • Zatvorenie telocviční a športovísk

      Riaditeľstvo Základnej školy oznamuje širokej verejnosti, že počnúc dňom 29.11.2021 budú telocvične a vonkajšie športoviská z dôvodu zlej pandemickej situácie v súvislosti s Covd-19 a vyhlásenia núdzového stavu aj zákazu vychádzania ZATVORENÉ PRE VEREJNOSŤ až do odvolania.

     • Oznam...

     •  

      Používanie sady Ag testov

       

      Prosíme zákonných zástupcov, aby vždy potvrdili vykonanie poskytnutého Ag testu prostredníctvom vyhlásenia, ktoré nájdete na stránke školy (prihlásením sa cez rodičovské konto do EduPage) v sekcii Žiadosť/Vyhlásenie: Domáci AG samotest - výsledok.  

     • OZNAM!!!

     •  

      Prerušenie prezenčnej výučby pre žiakov II.stupňa

       

      Vážení rodičia, milí žiaci

      Na základe vyhlášky č. 266/2021 RÚVZ vo Vranove nad Topľou, sa od pondelka 29.11.2021 z dôvodu pandémie Covid-19 prechádzajú žiaci II.stupňa základných škôl vo Vranovskom okrese na dištančné vzdelávanie.

      Vzdelávanie žiakov bude prebiehať cez TEAMS podľa platného rozvrhu.

      Žiaci II. stupňa budú z obedov automaticky odhlásení.

      Pre žiakov I. stupňa a špeciálnych tried prezenčná výučba pokračuje naďalej.

      Chcem sa vám poďakovať za trpezlivosť a pochopenie a popriať všetkým pevné zdravie v tomto náročnom období pandémie.

      RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

     • Kurací rarášik

     • Kuracie prsia umyjeme, osušíme a pokrájame na plátky. Jemne naklepeme, osolíme a posypeme korením na hydinu. Mäso opečieme na oleji po oboch stranách, preložíme do pekáča a na každú porciu položíme broskyňu, prikryjeme plátkom šunky, syra a polejeme rozpusteným maslom. Zapečieme v rúre.

     • Prihlásenie na obed - december

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje, že kvôli predchádzaniu problémov pri prihlasovaní stravy na nový mesiac, prihlási na obed dňa 1.12. 2021 všetkých stravníkov. V tento deň (1.12.2021) sa potom prihláste na obed na ďalšie dni. V prípade potreby kontaktujte vedúcu jedálne na tel. čísle 0911158842.

      Takýto postup sa bude opakovať aj v ostatných mesiacoch.