• Školská jedáleň - prihlasovanie na stravu v ŠJ

     • Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že prihlasovanie a odhlasovanie na obedy do konca školského roka v školskej jedálni je možné len do piatka 19.6.2020 do 14.00 hod.

     • Oznam pre žiakov 6.-9.ročníka - Nástup do školy

     • Vedenie Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje žiakom a ich zákonným zástupcom, že vyučovanie v škole sa pre žiakov 6.-9.ročníka obnovuje od 25.6.2020.

      Povinnosťou žiaka je priniesť si dve rúška a balík hygienických vreckoviek. V spoločných priestoroch žiaci nosia rúško. V prvý deň nástupu žiaci do školy donesú so sebou čestné vyhlásenie o zdravotnom stave.

      Po dlhšom čase sa nám opäť ponúka možnosť, aby sme pocítili chod bežného života v škole tak, ako sme boli zvyknutí. Čas strávený v škole bude pre vás príležitosťou pred prázdninami stretnúť sa so svojimi spolužiakmi, kamarátmi, ale aj s triednymi učiteľmi, či vyučujúcimi. Tieto dni strávené v škole od 25.6.2020 využijeme na výmenu učebníc, upratanie skriniek a tried, kontrolu pridelených úsekov v okolí školy, aby sme s čistým svedomím mohli odísť na prázdniny.

      Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v ZŠ od 22.júna 2020 do konca školského roka

     • Záujem o Školský klub detí v školskom roku 2020/2021

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

      Ponúkame Vám možnosť prihlásiť svoje dieťa do Školského klubu detí v školskom roku 2020/2021, ak ste ešte túto možnosť nevyužili a neprihlásili dieťa do ŠKD. V prípade záujmu vypíšte prosím prihlášku. Vypísanú prihlášku môžete doručiť emailom na adresu:

      zshanusovce@zshanusovce.sk  

      alebo odoslať prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu ZŠ do 24. 6. 2020.  

      O prijatí Vášho dieťaťa do ŠKD rozhodne riaditeľka základnej školy.

      Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru.

     • Oznam rodičom žiakov 6. - 9.ročníka.

     • Vážení rodičia!

      Na stránke našej školy je spustené "Zisťovanie záujmu" o obnovené vyučovanie pre žiakov 6. - 9.ročníka. Prosím o odhlasovanie, či Vaše dieťa má resp. nemá záujem nastúpiť do školy od 22.júna 2020. Hlasovanie bude spustené do nedele 14.6.2020 do 20.00 hod.

      Poprípade záujem/nezáujem o nástup do školy nahláste triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa (takisto do nedele 14.6.2020).

      RNDr. Verčimáková N., riaditeľka školy

     • Otvorenie školy

     • Vážení rodičia,

      na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Vám oznamujeme, že naša škola obnovuje prevádzku pre 0. - 5. ročník od 1. 6. 2020. Obnovenie prevádzky bude pri zabezpečení všetkých potrebných opatrení.

      Prevádzka školy bude od 7.30 do 16.00 hod. Zabezpečené je stravovanie v školskej jedálni a popoludňajšia činnosť ŠKD.

      Je potrebné, aby žiak v prvý deň nástupu do školy doniesol vypísané VYHLASENIE.

     • Oznam - objednané knihy

     • Vážení rodičia, milí naši žiaci

      Oznamujeme vám, že knihy, ktoré ste si objednali u svojich triednych učiteľov, alebo u p.uč. Mgr. Anny Pohlodovej, na vás už nedočkavo čakajú v škole. Preto si ich môžte vyzdvihnúť u svojich triednych učiteľov, keď si prídete po úbory a hygienické vrecúška.

      Ešte raz pripomínam prísne hygienické pravidlá - ochranné rúška, rukavice, dvojmetrové odstupy. Ďakujeme vopred za ich dodržiavanie.

      RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • Vyzdvihnutie si úborov a hygienických vrecúšok

      Vážení rodičia,

      nakoľko prezenčná forma výčby bola prerušená 13.3.2020, vtedy pôvodne na dva týždne, úbory a hygienické vrecúška vašich detí zostali v škole. Viacerí z vás sa však pýtali, či by nebolo možné vyzdvihnúť úbory a vrecúška zo školy. Preto, vám týmto oznamujem, že

      vyzdvihnúť úbory a hygienické vrecúška zo školy je možné nasledovne:

      I.stupeň - 29.4.2020:

                 0.ročník, 1.ročník - 8.00 hod.

                 2.ročník - 9.00 hod.

                 3.ročník - 10.00 hod.

                 4.ročník - 11.00 hod.

      II.stupeň:

           5.ročník - 4.5.2020

           6.ročník - 5.5.2020

           7.ročník - 6.5.2020

           8.ročník - 7.5.2020

           9.ročník - 11.5.2020.

      Bližšie informácie vám poskytnú vaši triedni učitelia.

      Samozrejme, ak prídete vyzdvihnúť úbory a vrecúška do školy, nezabudnite na dodržiavanie prísnych hygienických pravidiel - ochranné rúško, zdržiavanie sa v areáli školy čo najkratší čas. Za pochopenie vám v mene všetkých zamestnancov základnej školy Ďakujem.

      RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

       

    • Nezabudnime na DEŇ ZEME!
     • Nezabudnime na DEŇ ZEME!

     • 22. apríla ho ľudia v rôznych kútoch sveta oslávia už po 50.krát. Vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia s cieľom opakovane si pripomínať našu závislosť na cenných daroch, ktoré nám Zem poskytuje, ako aj jej zraniteľnosť a našu zodpovednosť.

      Žiaľ, v týchto dňoch spoznávame pravdivosť slov Johna Muira: „Keď pohneme jednou jedinou vecou v prírode, zistíme, že je prepojená s celým zvyškom sveta.“ Čo tak spojiť sa v stredu s celým svetom a pohnúť hoci len jedinou malou vecou, ale tým správnym smerom, v prospech prírody? Nemajme pocit, že to bude zbytočné. Ako povedal Albert Schweitzer: „Lúka sa na jar rozzelená tak, že sa rozzelenajú milióny stebiel trávy.“

      Vypočujte si kratučkú rozprávku Odvážny kolibrík: https://www.youtube.com/watch?v=DU1MWi-lzDs

     • Oznam


     • Hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie

      Vážení rodičia!

      Ocitli sme sa všetci v situácii, ktorú sme si nevedeli pred pár týždňami ani predstaviť. Vás, Vaše deti a aj nás táto skutočnosť postavila pred niečo úplne nové. Najprv to vyzeralo, že po dvoch týždňoch sa všetko skončí, ale momentálne je koniec tohto príbehu v nedohľadne.

      6.apríla 2020 bolo zverejnené usmernenie MŠVVŠ SR k hodnoteniu žiakov základnej školy v čase mimoriadnej situácie. Vyplýva z neho zopár dôležitých skutočností:

      1.) V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

      2.) Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie (to znamená, že žiaci nie sú známkovaní, avšak hodnotenie žiakov prebieha naďalej – napr. slovne, percentuálne a pod.).

      3.) Všetky výchovy budú neklasifikované (tak ako doteraz).

      4.) V tomto čase využívame vybrané formy písomného a ústneho prejavu žiakov. Podľa usmernenia sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že v individualizovanej podobe a pri zachovaní objektívnosti to nie je zakázané.

      5.) Chcem tiež upozorniť na to, že v médiách sa dnes často v rôznych súvislostiach objavilo, že žiaci nemôžu prepadnúť. Ak však žiak nebude s vyučujúcimi nijakým spôsobom spolupracovať na vypracovaní zadaných úloh, resp. ich vypracovanie bude nekvalitné, je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie týchto žiakov. Spomínam to preto, že máme prípady žiakov, ktorí sa učiteľom nehlásia a nevieme, kde je problém. Riešia to momentálne jednotliví triedni učitelia. Preto by som vás chcela požiadať, aby ste sa pýtali svojich detí, či s každým učiteľom komunikujú a zadávané úlohy načas odovzdávajú dohodnutými komunikačnými kanálmi.

      Na záver sa chcem poďakovať Vám aj Vašim deťom za ich prístup počas týchto dní. Určite nie je všetko ideálne, ale spoločne hľadajme možnosti a vylepšenia spolupráce pri danom spôsobe vyučovania.

      V prípade akýchkoľvek problémov kontaktujte príslušného vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo mňa a budeme sa snažiť situáciu vyriešiť.

       

      S úctou a prianím trpezlivosti, síl a optimizmu do ďalších dní N.Verčimáková, riaditeľka školy.

       

     • OZNAM - Dôležité!!!

     • Vážení rodičia!

      Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 a schválenie vlády SR o obmedzení voľného pohybu občanov od stredajšej polnoci 8.4.2020 do pondelka 13.4.2020 23:59, vám týmto oznamujem, že plánované PODPISOVANIE PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY, ktoré sa malo uskutočniť v stredu 8.4.2020, sa bude konať

      v náhradnom termíne, a to 15.4.2020 v nezmenenom čase,

      t.j. dopoludnia od 8:00 do 11:00 a popoludní od 14:00 do 17:00.

      Všetko ostatné zostáva nezmenené. Nezabudnite na dodržiavanie prísnych hygienických opatrení - ochranné rúško, rukavice, vlatné pero na písanie a dvojmetrové odstupy.

      Za pochopenie ďakujem, s pozdravom RNDr. Verčimáková Natália, riaditeľka školy

     • OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV - Podpisovanie prihlášok na stredné školy

     • Prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí si podávajú prihlášku na strednú školu do 1. kola prijímacích skúšok, aby prišli podpísať prihlášky pred vchod do budovy základnej školy

      v pondelok 6.4.2020 od 7:45 do 10:00

      alebo

      v stredu 8.4.2020 ráno od 8:00 do 11:00 a popoludní od 14:00 do 17:00.

      Prihlášky musia prísť podpísať aj žiaci, ktorí prihlášky ešte nepodpísali. Ak zákonný zástupca nemôže v stanovené termíny prísť, tak prihlášky môže vyzdvihnúť v pondelok žiak a prihlášky  doma so zákonným zástupcom podpíšu. Podpísané prihlášky následne v stredu prinesie žiak pred vchod základnej školy. Zákonní zástupcovia, ktorí prihlášky majú už doma, doručia podpísané prihlášky v stanovené termíny. Vyžadujú sa pritom prísne hygienické opatrenia – rúško, rukavice, vlastné pero a dvojmetrové rozostupy.

      Prihlášky žiakov, ktorí majú detského lekára v Hanušovciach, sú lekármi už potvrdené. Kto za potvrdenie „hanušovskými“ detskými lekárkami na prihláške ešte nezaplatil, prinesie za každú potvrdenú prihlášku 1 euro (za 2 prihlášky 2 eurá).

      Kto sa rozhodne prihlášku ešte zmeniť, tak má čas na základe nového usmernenia ministerstva školstva najneskôr do 15. mája 2020. K prihláške už nebude potrebné potvrdenie lekárom o zdravotnej spôsobilosti.

      Zároveň budú zákonným zástupcom v pondelok a v stredu vydané  aj zápisné lístky.

      Pre horeuvedené termíny sme sa rozhodli z dôvodu možných nepredvídateľných situácií (dlhodobá karanténa celej rodiny alebo komunity, možný zákaz vychádzania, ...).

      V prípade otázok, problémov a nejasností kontaktujte výchovného poradcu na telefónnom čísle 0910 756 321 alebo emailom stofanm@zshanusovce.edu.sk

       

      Ďalšie informácie k prijímaciemu konaniu:

      Upozorňujeme žiakov a ich zákonných zástupcov, aby sledovali priebežne informácie k prijímaciemu konaniu aj na stránkach stredných škôl, na ktoré si podávajú prihlášku.

      Zápisný lístok slúži na zápis žiaka po prijatí na strednú školu, čím sa uzatvára prijímacie konanie. Základná škola vydáva každému žiakovi len jeden zápisný lístok. V zmysle zákona nemôže základná škola vydať zápisný lístok inej osobe ako zákonnému zástupcovi! Zákonný zástupca preberá zápisný lístok na základe vlastnoručného podpisu. Zákonný zástupca do zápisného lístka nič nevpisuje! Všetko robí príslušná stredná škola, na ktorú je žiak prijatý a zákonný zástupca tam odovzdá zápisný lístok. V prípade, že mu ponúkne prijatie aj iná škola, môže zákonný zástupca žiaka zápis zrušiť, vybrať zápisný lístok a preniesť ho na inú školu. Ak sa zákonný zástupca nezúčastní zápisu na strednú školu a ani sa náležite neospravedlní, prijatie žiaka na danú strednú školu je považované za zrušené! Na uvoľnené miesto nastupuje žiak, ktorý sa na danú strednú školu nedostal pre nedostatok miesta a vyhovel prijímaciemu konaniu.

      Podľa najnovšieho usmernenia ministerstva školstva:

      Riaditeľ strednej školy zverejní údaje podľa § 65 školského zákona (ako napríklad počet žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, kritériá a ostatné podmienky prijatia na štúdium) do 28. apríla 2020.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky) sa uskutočnia v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.

      Ostatné prijímacie skúšky do stredných škôl sa konajú v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.

     • Opatrenia ministerstva školstva

     • Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.

      Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka.

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí.

      Minister školstva Branislav Gröhling predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde by mali učitelia, žiaci, ale aj rodičia nájsť materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.    

      "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil nový minister školstva Branislav Gröhling.

     • Možnosti dištančného vzdelávania

     • Prerušenie vyučovania v školách v rámci opatrení proti šíreniu koronavírusu si vyžiadalo v oveľa vyššej miere ako doposiaľ využívanie dištančných foriem vzdelávania. Riaditelia počas tohto výnimočného režimu zabezpečujú podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy. Konkrétne zadania, domáce úlohy a pod. sú v kompetencii učiteľa. 

      Podľa najnovšieho výskumu CVTI SR, ktorý bol zverejnený v roku 2020 a týka sa používania internetu v domácom prostredí, má až 96,6 % žiakov zabezpečený prístup k internetu v domácom prostredí a 93,6 % žiakov mobilný telefón s internetom, ktorý využíva.

      S cieľom pomôcť zvládnuť súčasnú situáciu prinášame prehľad možností dištančného vzdelávania, ktoré sú aktuálne dostupné. O ďalších možnostiach budeme aktuálne informovať.

      Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu „Viki“

           V rámci podpory interaktívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách ministerstvo školstva spustilo 1. februára 2020 do ostrej prevádzky portál Centrálneho úložiska digitálneho edukačného obsahu s názvom „Viki“ (https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne). Portál v súčasnosti obsahuje verejne dostupný edukačný obsah aj pre základné školy, a to v prírodovedných predmetoch, ako sú matematika, prírodoveda, biológia, chémia, fyzika, v oblastiach finančnej gramotnosti, environmentálnej výchovy, pre stredné školy v oblasti elektrotechniky a podobne.  Od 19. marca 2020 sú pre všetkých sprístupnené aj vzdelávacie materiály k angličtine pre ZŠ I. stupeň, ZŠ II. stupeň.

      Planéta vedomostí

           Vzdelávací portál Planéta vedomostí (http://planetavedomosti.iedu.sk) predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu domácich úloh vypracovaných žiakmi. V súčasnosti obsahuje viac ako 30 000 vzdelávacích materiálov z matematiky, fyziky, chémie, biológie a prírodovedy. Vzdelávacie materiály tvorí multimediálne spracovaný obsah vo forme videí, animácií, simulácií, prezentácií, ilustrácií, 3D modelov, obrázkov, fotografií, interaktívnych cvičení a lekcií. Materiály na portáli sú sprístupnené podľa predmetov a úrovní, a taktiež podľa tematických celkov definovaných Štátnym vzdelávacím programom. Okrem prírodovedných predmetov nájdu učitelia a žiaci na portáli aj vzdelávacie materiály z anglického jazyka.

      Fenomény sveta

      V súvislosti s aktuálnym prerušením vyučovania v školách je pre všetkých učiteľov, žiakov a ich rodičov BEZPLATNÝ PRÍSTUP K VZDELÁVACÍM MATERIÁLOM na portáli www.fenomenysveta.sk

      Na portáli sa nachádza viac ako 500 videí a 1500 interaktívnych aktivít.

      AKO NA TO?
      1. Vytvorte si používateľský účet, resp. prihláste sa do existujúceho účtu na www. fenomenysveta.sk
      2. Pre sprístupnenie vzdelávacieho obsahu použite AKTIVAČNÝ KÓD: SKOLAZDOMU

      3. Využívajte bezplatný vzdelávací obsah, ktorý je dostupný do 15. 4. 2020 

      TAKTIK

      TAKTIK vydavateľstvo sa rozhodlo sprístupniť kompletnú ponuku interaktívnych pracovných zošitov na domáce použitie ZADARMO. Interaktivita bude dostupná úplne zdarma počas celej doby zatvorenia škôl.

      DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA:

      1. Nezabudnite uplatniť kupón TAKTIKNADOMA. V prípade, ak sa Vám v poslednom kroku objednávky objavujú poplatky za dopravu, vráťte sa o krok naspäť a uplatnite kupón.

      2. Produkt Mimoriadny balík 50 interaktívnych titulov si objednávajte samostatne (bez ďalších produktov).

      3. Prvý e-mail, ktorý Vám bude doručený po odoslaní objednávky, obsahuje údaje do Vášho užívateľského účtu na taktik.sk.  PROSÍM, ČAKAJTE NA DRUHÝ E-MAIL S PREDMETOM "INTERAKTIVITA". Až v tomto e-maili nájdete prihlasovacie údaje do interaktivity.

      4. Vzhľadom na enormný záujem o využitie interaktívnej výučby trvá zaslanie e-mailu s prihlasovacími údajmi do interaktivity aj niekoľko hodín. Všetky objednávky totiž musíme spracovať ručne. Kontaktujte nás v prípade, ak Vám nebude doručený potvrdzujúci e-mail alebo Vám neboli doručené prihlasovacie údaje do 24 hodín.

     • Oznam nielen pre žiakov

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Na základe odporúčania MŠVVaŠ SR a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu nákazy COVID-19 (koronavírus), vydávam nasledujúce pokyny pre všetkých žiakov Základnej školy Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou:

      Žiaci školy:

      1. V čase od 16. 3. do 27. 3. 2020 vrátane sa zdržujú v mieste svojho bydliska a zdržiavajú sa v domácom prostredí.

      2. Sú povinní sledovať a spracovávať učivo a domáce úlohy zadané jednotlivými učiteľmi počas celého vyššie uvedeného obdobia tak, aby po návrate do školy mohli plynule pokračovať vo vyučovaní.

      3. Môžu požadovať konzultáciu od vyučujúcich v čase od 8.00 hod. do 15.30 hod. prostredníctvom elektronickej triednej knihy alebo prostredníctvom iného dohodnutého komunikačného kanálu s príslušným vyučujúcim.

      Ďakujem za pochopenie a riadenie sa týmito pokynmi. S pozdravom N.Verčimáková, riaditeľka školy

     • Usmernenie ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.    

      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.    

      Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.

     • Oznam - dôležité!!!

     • Po večernom zasadnutí krízového štábu a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva riaditeľka školy týmto oznamuje, že od piatka 13.3.2020 sa prerušuje vyučovanie. Aktuálne informácie je potrebné sledovať na stránke školy. 

     • COVID19 / koronavírus

     • Na základe odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v záujme obmedzenia šírenia koronavírusu prosím rodičov, ktorí boli v priebehu februára/marca 2020 na dovolenke, či služobnej ceste hlavne v Taliansku a v iných rizikových oblastiach (predovšetkým Čína, Japonsko, Južná Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán, Nemecko), aby svoje deti nechali doma v karanténe 14 dní, triednemu učiteľovi túto informáciu oznámili telefonicky, mailom a konzultovali telefonicky situáciu so svojím detským lekárom.