• BUBNOVAČKA 2019 - Aby bolo deti lepšie počuť

     • Na Slovensku sa pripravuje najväčšia bubnovačka roka, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 h. už po šiesty krát. 

      Aj žiaci našej školy sa do pripravovanej akcie zapojili výrobou plagátov na hodinách výtvarnej výchovy s p.uč.Václavkovou a "bubnovaním" sa zapoja v utorok 19.11. počas 3.vyučovacej hodiny pod vedením vyučujúcich.

     • O z n a m - riaditeľské voľno !!!

     •  

      Oznamujeme rodičom, že dňa 20. novembra 2019 budú mať žiaci 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T 5-2019. Zároveň oznamujeme, že žiaci týchto ročníkov stravujúci sa v školskej jedálni budú automaticky odhlásení tento deň z obeda.

      Žiaci 1.-4. ročníka budú mať vyučovanie so svojim triednym učiteľom a žiaci navštevujúci ŠKD budú vykonávať svoju činnosť podľa plánu.                                                               /RŠ/

       

     • OZNAM !

     • V mesiacoch november a december budú telocvične základnej školy pre verejnosť z dôvodu rekonštrukcie zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

     • JESENNÉ PRÁZDNINY

     • Jesenné prázdniny pripadajú v školskom roku 2019/2020 na dni 30. a 31. októbra 2019 (streda a štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok).

     • Testovanie 5 - 2019

     • Informovanie  rodičov a žiakov

                                    k T5-2019

      Dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka T5-2019. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy  pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 8,20 hod do 9,20 hod. (60 minút), test zo slovenského jazyka od 10.05 hod. do 11.05 hod.(60 minút). Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu  test z matematiky v čase od  8.20 hod. do 9.35 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10.20 hod. do 11.35 hod..Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky –  pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny. Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod!  Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Oznamujeme rodičom, že dňa 18.10.2019 (piatok) budú mať všetci žiaci školy riaditeľské voľno.

      Dôvod: psychologický výcvik učiteľov ZŠ

       

      Zároveň oznamujeme, že vo štvrtok 17.10.2019 žiaci 1. stupňa aj 2. stupňa ukončia vyučovanie po 4. vyučovacej hodine, t.j. o 11.35 hod.. Školský klub nebude.

       

    • O z n a m  vedúcej ŠJ
     • O z n a m vedúcej ŠJ

     • Stravníci (žiaci, dospelí, cudzí), ktorí majú pravidelnú stravu v ŠJ sa na stravu neprihlasujú, iba sa odhlasujú deň vopred do 14.00 hod..

      Stravníci (dospelí, cudzí), ktorí sa stravujú nepravidelne, sa musia prihlásiť aj odhlásiť zo stravy deň vopredo do 14.00 hod..

     • Čítačka s písačkou

     • Dňa 10.10.2019 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa uskutočnilo vyhodnotenie a prezentácia tých najlepších literárnych a výtvarných prác zo súťaže pod názvom Čítačka s písačkou. Práce žiakov sa do súťaže odovzdávali na konci predchádzajúceho školského roka, pričom vyhodnotenie súťaže sa realizuje v troch kategóriach  až v novom školskom roku. Spolu sa do súťaže zapojilo 276 žiakov, ktorí poslali 119 literárnych a 157 výtvarných prác. Hodnoteniu literárnych prác sa venovala spisovateľka Alžbeta Verešpejová a výtvarne práce  posudzoval ilustrátor Miroslav Regitko.

            Slovami spisovateľky: „ ... dala som si „oddychový čas“ na zváženie, porovnávanie, prehodnotenie, potvrdenie, kým napokon mail s výsledkami opustil môj notebook. Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí venovali čas svojim žiakom pri tvorbe ich prác. A ďakujem všetkým autorom, že neprepadli pasivite a nezáujmu, že do svojich textov dali to najlepšie zo seba.“

      V literárnej tvorbe – poézia sa umiestnili žiačky z našej školy ZŠ Hanušovce n/T takto:

          v I. kategórií (1 – 3. ročník ZŠ):

                    2. miestoKarin Molitorisová (Nebezpečenstvo), III.A (teraz IV.A)

          v II. kategórií (4. -  6. ročník):

                    3. miestoMartina Kaňuchová (Život v lese), IV.B (teraz V. B).

       Vo výtvarnej súťaži ilustrátor Miroslav Regitko pripojil  k vyhodnoteniu prác

                žiaka Vladislava Husivargu  z III. A (teraz IV. A), ktorý získal 1. miesto

         a žiačky Lenky Schubertovej z III. C (teraz IV. C), ktorá získala 2. miesto                                                      

      tento slovný komentár:   „ v prvej kategórií (1 – 3. ročník ZŠ  )krásna farebná sova strážiaca svoje mláďatko v tichosti vyvaľuje okále niekde v blízkosti bociana chystajúceho sa vysedieť svoju novú generáciu bociančat, majestátne sa týči v hniezde nad žírnymi poľami úrodnej pôdy generáciami obrábanej v okolí obce Hanušovce, ... Víťazom z našej školy gratulujeme a prajeme im veľa zaujímavých podnetov pre ich ďalšiu

         úspešnú tvorbu.

                                                                                                       Mgr. A. Rišková

      Fotografie z vyhodnotenia literárnej a výtvarnej súťaže Čítačka s písačkou v HZK Vranov n/T

    • Žiaci spoznávajú zeleninu
     • Žiaci spoznávajú zeleninu

     • Dňa 19.9.2019 na 3. vyučovacej hodine nás v škole navštívil pán Makáň. Ukázal nám – žiakom nultého ročníka a triedy 1.D, koľko rôznej zeleniny existuje a čo všetko pestuje. Priniesol nám zeleninu rôznych farieb a tvarov. Spoznali sme koreňovú zeleninu ako je mrkva, petržlen, cibuľa a cvikla. Predstavil nám plodovú zeleninu, z ktorej zbierame a jeme plody – papriku, paradajku, tekvicu, cuketu a patizón, dokonca aj fenikel, ale aj listovú zeleninu, z ktorej konzumujeme listy – kapustu bielu a červenú a čínsku kapustu. Veľmi sme sa tomu potešili. Zopakovali sme si nielen farby, ale k tomu sme niečo nové videli, spoznali a naučili sa.

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • Dňa 27.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu vo Vranove nad Topľou. Samuel Balog z triedy XI.A získal 1. mesto  a Jaroslav Horvát z triedy VII.C 2. miesto. Družstvo v zložení Samuel Balog, Jaroslav Horvát a Kristián Kočis sa umiestnilo na 1. mieste a postupuje do krajského kola. 

     • Sportovy den 26.9.2019

     • Sportovy den sme prelozili na zajtra. V pripade zleho pocasia budu sportove aktivity ziaci vykonavat v telocvicniach skoly poidla harmongramu.

     • Športový deň - 25.9.2019 a 27.9.2019

     •  

      V rámci Európskeho týždňa športu zorganizovala ZŠ športový deň pre žiakov 2. stupňa ZŠ zajtra 25.9.2019  a pre žiakov 1. stupňa piatok 27.9.2019 .Pripravené sú rôzne súťaže v areáli ZŠ.

      Prosíme rodičov, aby mladším žiakom pripravili športové oblečenie a obuv.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Jednorázová zálohová platba na stravovanie v ŠJ vo výške 20 € sa uhrádza najneskôr do 15.9.2019 na účet:

      IBAN SK10 0200 0000 0016 3648 7058.

      Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúci pracovný deň. Stravu ráno v daný stravovací deň nie je možné  prihlásiť.

      Strava sa odoberá na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip u vedúcej ŠJ. Cena čipu:  2 €.

      /ved.ŠJ/

     • BYLINKOVÁ ŠPIRÁLA

     • Po upršanom máji sa nám nakoniec v júni podarilo vybudovať a vysadiť bylinkovú špirálu. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom, učiteľom, učiteľkám, asistentkám a tiež sponzorom, ktorí nám darovali tehly, piesok a štrk. Výsledok, myslíme, stojí za to a už sa tešíme, keď sa bylinky rozrastú a ponúknu svoju vôňu chuť a liečivú silu.