• Dopravne a pozvanka na burzu

     • Oznamujeme rodičom, že dopravné sa bude vyplácať od 17.12. 2019 od 10.00 hod.  do 15.00 hod. až do štvrtka 19.12.2019 denne od 8.00 hod. do 15.00 hod.. 

      Dovoľujeme si vás pozvať na Vianočnú burzu, ktorá sa koná v týchto dňoch vo vestibule školy.

    • Zber starých použitých zubných kefiek
     • Zber starých použitých zubných kefiek

     • Ak máš doma starú použitú zubnú kefku, ktorá už neplní svoj účel, nevyhadzuj ju, ale prines do školy!

      Kefka tak neskončí na skládke či v spaľovni odpadov, bude zrecyklovaná.

      Za každých 200 vyzbieraných kefiek akejkoľvek značky škola získa od spoločnosti CURAPROX set košov na triedenie odpadu –  žltý na plast a modrý na papier.

      Prinesené kefky vhoď do príslušných košov na dolnej chodbe pri ekologickej nástenke. Tu môžeš odovzdať aj použité batérie a žiarivky.

      Ďakujeme, že myslíš na životné prostredie.

    • Súťaž
     • Súťaž

     • Kolégium Zelenej školy vyhlasuje SÚŤAŽ o najlepšie výtvarné stvárnenie ekokódexu na tému Zeleň a ochrana prírody.

      EKOKÓDEX je umelecké znázornenie hodnôt našej školy, návod k ohľaduplnému správaniu sa k životnému prostrediu.

      Vašou úlohou je vytvoriť plagát veľkosti maximálne A2, ktorého súčasťou bude nasledovný text: Poznávame prírodu. Chránime všetko živé. Sadíme zeleň a staráme sa o ňu. Staviame úkryty pre živočíchy. Čistíme naše okolie. Do súťaže sa môžete zapojiť ako jednotlivci, skupiny či celé triedne kolektívy. Práce odovzdávajte do 9. decembra p. uč. Václavkovej. Stanú sa súčasťou výstavy Ako to vidíme my. Z nich potom hlasovaním vyberiete víťazný návrh, ktorý bude našim školským ekokódexom.

     • BUBNOVAČKA 2019 - Aby bolo deti lepšie počuť

     • Na Slovensku sa pripravuje najväčšia bubnovačka roka, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ zaznie 19. novembra 2019 Slovenskom v hlasnom rytme bubnov od 10.00 – 11.00 h. už po šiesty krát. 

      Aj žiaci našej školy sa do pripravovanej akcie zapojili výrobou plagátov na hodinách výtvarnej výchovy s p.uč.Václavkovou a "bubnovaním" sa zapoja v utorok 19.11. počas 3.vyučovacej hodiny pod vedením vyučujúcich.

     • O z n a m - riaditeľské voľno !!!

     •  

      Oznamujeme rodičom, že dňa 20. novembra 2019 budú mať žiaci 6. až 9. ročníka riaditeľské voľno z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T 5-2019. Zároveň oznamujeme, že žiaci týchto ročníkov stravujúci sa v školskej jedálni budú automaticky odhlásení tento deň z obeda.

      Žiaci 1.-4. ročníka budú mať vyučovanie so svojim triednym učiteľom a žiaci navštevujúci ŠKD budú vykonávať svoju činnosť podľa plánu.                                                               /RŠ/

       

     • OZNAM !

     • V mesiacoch november a december budú telocvične základnej školy pre verejnosť z dôvodu rekonštrukcie zatvorené. Za pochopenie ďakujeme.

     • JESENNÉ PRÁZDNINY

     • Jesenné prázdniny pripadajú v školskom roku 2019/2020 na dni 30. a 31. októbra 2019 (streda a štvrtok). Školské vyučovanie sa začne 4. novembra 2019 (pondelok).

     • Testovanie 5 - 2019

     • Informovanie  rodičov a žiakov

                                    k T5-2019

      Dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka T5-2019. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy  pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 8,20 hod do 9,20 hod. (60 minút), test zo slovenského jazyka od 10.05 hod. do 11.05 hod.(60 minút). Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu  test z matematiky v čase od  8.20 hod. do 9.35 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10.20 hod. do 11.35 hod..Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky –  pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny. Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7.45 hod!  Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Oznamujeme rodičom, že dňa 18.10.2019 (piatok) budú mať všetci žiaci školy riaditeľské voľno.

      Dôvod: psychologický výcvik učiteľov ZŠ

       

      Zároveň oznamujeme, že vo štvrtok 17.10.2019 žiaci 1. stupňa aj 2. stupňa ukončia vyučovanie po 4. vyučovacej hodine, t.j. o 11.35 hod.. Školský klub nebude.

       

    • O z n a m  vedúcej ŠJ
     • O z n a m vedúcej ŠJ

     • Stravníci (žiaci, dospelí, cudzí), ktorí majú pravidelnú stravu v ŠJ sa na stravu neprihlasujú, iba sa odhlasujú deň vopred do 14.00 hod..

      Stravníci (dospelí, cudzí), ktorí sa stravujú nepravidelne, sa musia prihlásiť aj odhlásiť zo stravy deň vopredo do 14.00 hod..

     • Čítačka s písačkou

     • Dňa 10.10.2019 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa uskutočnilo vyhodnotenie a prezentácia tých najlepších literárnych a výtvarných prác zo súťaže pod názvom Čítačka s písačkou. Práce žiakov sa do súťaže odovzdávali na konci predchádzajúceho školského roka, pričom vyhodnotenie súťaže sa realizuje v troch kategóriach  až v novom školskom roku. Spolu sa do súťaže zapojilo 276 žiakov, ktorí poslali 119 literárnych a 157 výtvarných prác. Hodnoteniu literárnych prác sa venovala spisovateľka Alžbeta Verešpejová a výtvarne práce  posudzoval ilustrátor Miroslav Regitko.

            Slovami spisovateľky: „ ... dala som si „oddychový čas“ na zváženie, porovnávanie, prehodnotenie, potvrdenie, kým napokon mail s výsledkami opustil môj notebook. Ďakujem všetkým pedagógom, ktorí venovali čas svojim žiakom pri tvorbe ich prác. A ďakujem všetkým autorom, že neprepadli pasivite a nezáujmu, že do svojich textov dali to najlepšie zo seba.“

      V literárnej tvorbe – poézia sa umiestnili žiačky z našej školy ZŠ Hanušovce n/T takto:

          v I. kategórií (1 – 3. ročník ZŠ):

                    2. miestoKarin Molitorisová (Nebezpečenstvo), III.A (teraz IV.A)

          v II. kategórií (4. -  6. ročník):

                    3. miestoMartina Kaňuchová (Život v lese), IV.B (teraz V. B).

       Vo výtvarnej súťaži ilustrátor Miroslav Regitko pripojil  k vyhodnoteniu prác

                žiaka Vladislava Husivargu  z III. A (teraz IV. A), ktorý získal 1. miesto

         a žiačky Lenky Schubertovej z III. C (teraz IV. C), ktorá získala 2. miesto                                                      

      tento slovný komentár:   „ v prvej kategórií (1 – 3. ročník ZŠ  )krásna farebná sova strážiaca svoje mláďatko v tichosti vyvaľuje okále niekde v blízkosti bociana chystajúceho sa vysedieť svoju novú generáciu bociančat, majestátne sa týči v hniezde nad žírnymi poľami úrodnej pôdy generáciami obrábanej v okolí obce Hanušovce, ... Víťazom z našej školy gratulujeme a prajeme im veľa zaujímavých podnetov pre ich ďalšiu

         úspešnú tvorbu.

                                                                                                       Mgr. A. Rišková

      Fotografie z vyhodnotenia literárnej a výtvarnej súťaže Čítačka s písačkou v HZK Vranov n/T

    • Žiaci spoznávajú zeleninu
     • Žiaci spoznávajú zeleninu

     • Dňa 19.9.2019 na 3. vyučovacej hodine nás v škole navštívil pán Makáň. Ukázal nám – žiakom nultého ročníka a triedy 1.D, koľko rôznej zeleniny existuje a čo všetko pestuje. Priniesol nám zeleninu rôznych farieb a tvarov. Spoznali sme koreňovú zeleninu ako je mrkva, petržlen, cibuľa a cvikla. Predstavil nám plodovú zeleninu, z ktorej zbierame a jeme plody – papriku, paradajku, tekvicu, cuketu a patizón, dokonca aj fenikel, ale aj listovú zeleninu, z ktorej konzumujeme listy – kapustu bielu a červenú a čínsku kapustu. Veľmi sme sa tomu potešili. Zopakovali sme si nielen farby, ale k tomu sme niečo nové videli, spoznali a naučili sa.

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu

     • Dňa 27.9.2019 sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v cezpoľnom behu vo Vranove nad Topľou. Samuel Balog z triedy XI.A získal 1. mesto  a Jaroslav Horvát z triedy VII.C 2. miesto. Družstvo v zložení Samuel Balog, Jaroslav Horvát a Kristián Kočis sa umiestnilo na 1. mieste a postupuje do krajského kola. 

     • Sportovy den 26.9.2019

     • Sportovy den sme prelozili na zajtra. V pripade zleho pocasia budu sportove aktivity ziaci vykonavat v telocvicniach skoly poidla harmongramu.