• Dopravné za apríl až jún 2021

     • Oznamujeme rodičom žiakov patriacich do nášho školského obvodu, že dopravné za mesiace apríl až jún sa bude vyplácať od pondelka 28.6.2021 od 13.00 hod. a od utorka 29.6.2021 do piatka 2.7.2021 od 8.00 do 15.00 hod..

     • Stravovanie v školskej jedálni

     • V súvislosti so skráteným vyučovaním dochádza aj k zmene v režime stravovania v školskej jedálni.

      11.10 hod - žiaci 3. a 4.ročníka

      11.25 hod - žiaci 5. a 6.ročníka

      11.50 hod - žiaci 1. a 2.ročníka

      12.15 hod - žiaci 7. ročníka a cezpoľní žiaci 8.a 9.ročníka

      12.30 hod - zvyšní žiaci 8. a 9.ročníka

     • Skrátené vyučovanie

     • Od stredy 23.6.2021 bude vyučovanie prebiehať v skrátenom režime, a to nasledovne:

      I.stupeň - 4 vyučovacie hodiny

      II.stupeň - 5 vyučovacích hodín.

      Školský klub bude v prevádzke v nezmenenom režime.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom a zamestnancom školy, že prihlasovať a odhlasovať sa z obedov za mesiac Jún 2021 je možné len do 21.06.2021 do 14:00 hod..

    • Letný denný hokejový kemp
     • Letný denný hokejový kemp

     • Piatok 11.6.2021 o 17:00 v areáli školy ZŠ Hanušovce n. T.  (pri multifunkčnom inrisku) sa uskutoční stretnutie ohľadom letného kempu pre deti .

      Všetci, ktorí chcete byt informovaní o letnom kempe srdečne Vás pozývame na stretnutie.

      Prídu aj tréneri, ktorí budú tento kemp organizovať a oboznámia všetkých ako bude prebiehať .

      Tešíme sa na Vás s pozdravom Šk Pelikán.

     • Testovanie T9 2021

     • Testovanie 9, ktoré sa malo uskutočniť 9.6.2021, je zrušené!!! V tento deň bude prebiehať riadne vyučovanie vo všetkých ročníkoch.

     • Riaditeľské voľno - oznam!!!

     • Riaditeľka školy udeľuje žiakom 9.ročníka na pondelok 10. mája 2021 riaditeľské voľno z dôvodu prijímacieho konania na stredné školy.

      Pre žiakov 0. - 8.ročníka pokračuje prezenčné vzdelávanie.

      Do školy nastupujú aj žiaci z tried 1.a, 1. b.

       

    • Školská jedáleň - online prihlásenie - zmena
     • Školská jedáleň - online prihlásenie - zmena

     • Vedúca školskej jedálne pri ZŠ Hanušovce nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že online prihlasovanie a odhlasovanie na obedy na pondelok je možné až do nedele do 14.00 hod. V prípade zabudnutého alebo nefunkčného hesla píšte na spravca@zshanusovce.sk.

      Kontakt na vedúcu školskej jedálne: 0911 158 842

     • Pravidlá pre žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov škôl od 3.5.2021

     • Podľa aktuálného rozhodnutia MŠVVaŠ v nadväznosti na regionálny COVID automat pokračuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch ZŠ, okrem tried 1.a, 1.b, ktoré nariadením RÚVZ vo Vranove ned Topľou zostávajú na dištančnom vzdelávaní. Vyučovanie v ZŠ bude prebiehať v súlade s platným rozvrhom hodín.

      V súlade s vyhláškami ÚVZ a regionálnym COVID automatom, nie je potrebný test žiakov 2. stupňa. Na základe informácii MŠVVaŠ nie je tiež potrebný test zákonného zástupcu žiaka v ZŠ.

      Rodič pri nástupe dieťaťa/žiaka do školy 3.5.2021 predkladá: CestnePrehlasenie.docx . Toto tlačivo predkladá tiež po každej neprítomnosti žiaka v škole dlhšej ako 3 dni. Rodičia, ktorí používajú rodičovské konto v Edupage, môžu vyhlásenie podať aj elektronicky.

     • Riaditeľské voľno - oznam

     • Riaditeľka školy udeľuje žiakom 9.ročníka na pondelok 3.mája 2021 riaditeľské voľno z dôvodu prijímacieho konania na stredné školy.

      Pre žiakov 0. - 8.ročníka (okrem tried 1.a, 1.b) pokračuje prezenčné vzdelávanie.

     • Zmena!!! - Organizácia vstupu do budovy školy pre žiakov od 26.4.2021

     • Zajtrajším dňom sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých triedach základnej školy (okrem tried 1.a, 1.b - tieto z dôvodu pozitívneho zamestnanca prechádzajú na 14 dňové dištančné vzdelávanie).

      Nakoľko je ráno pri vstupe potrebné vykonať ranný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk) a skontrolovať potrebné dokumenty žiaka (negatívny test žiaka, zák.zástupcu, poprípade doklad o platnej výnimke z testovania, čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti - kontrolovať sa bude predovšetkým u tých žiakov, ktorí vyhlásenia nepodali elektronicky), žiaci majú presne stanovený vchod a dvere, ktorým vstupujú do budovy. Ráno žiakov bude na stanovenom vstupe čakať triedny učiteľ (kontrola dokumentov) a asistentky (ranný filter).

      Žiaci po prekontrolovaní dokumentov a absolvovaní ranného filtra odchádzajú do svojich tried.

      CestnePrehl_I.docx - čestné prehlásenie o bezinfekčnosti pre I.stupeň

      CestnePrehl_II.docx - čestné prehlásenie o bezinfekčnosti pre I.stupeň

     • Nástup žiakov 5.-7.ročníka do školy v pondelok 26.4.2021

     • Na základe regionálneho Covid automatu, ktorým sa školy riadia od 26.apríla, prechádza celý II.stupeň od pondelka na prezenčnú výučbu. S radosťou vám teda môžme oznámiť, že žiaci 5.-7.ročníka sa v pondelok 26.4.2021 opäť vrátia do školských lavíc, na čo sa už všetci veľmi tešíme.

     • Dopravné žiakov - vyplácanie

     • Dopravné žiakov  budeme  rodičom vyplácať od štvrtka 22.4.2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod. do piatka 30.4.2021. V prípade, že dopravné prevezme žiak je potrebné splnomocnenie od rodiča. Zároveň Vás žiadame o dodržanie všetkých hygienických opatrení a tiež vstupu do budovy školy len po 1 osobe.

     • Organizácia vyučovania od pondelka 19.apríla 2021

     • Na základe Rozhodnutia ministra školstva SR č.: 2021/12811:1-A1810 sa s účinnosťou od 19. apríla 2021 obnovuje školské vyučovanie v základných školách, a to nasledovne:

      1.stupeň ZŠ:

        0. - 4.roč.: PREZENČNE (v škole) - potrebný NEGATÍVNY TEST zákonného zástupcu, čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

       - povinné rúško (+ 1 rezervné rúško v taške)

      2.stupeň ZŠ:

        5. - 7.roč.: DIŠTANČNE (doma)  - vyučovanie ON Line bude pokračovať doterajším spôsobom

        8. - 9.roč.: PREZENČNE (v škole) - potrebný NEGATÍVNY TEST žiaka a jeho zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní, čestné prehlásenie o bezinfekčnosti

        - povinný respirátor (+ 1 rezervný respirátor v taške)

      Stravníci, ktorí majú záujem o stravu od pondelka 19.apríla, nech sa prihlásia prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov cez portál www.eskoly.sk.

      * Nakoľko podmienkou nástupu žiakov 8. a 9.ročníka na prezenčné vyučovanie je negatívny Ag alebo PCR test, ponúkame žiakom týchto ročníkov možnosť otestovať sa v piatok 16.4.2021 (predbežne v čase 14.00 - 15.00, podľa záujmu bude čas prispôsobený) v areáli školy. Záujem o Ag testovanie v piatok sa bude dať nahlásiť prostredníctvom Hlasovania cez Edupage aplikácie. Vzhľadom na nízky záujem o kloktacie testy, tieto zatiaľ nebudú použité.