• Okresné kolo Technickej olympiády

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Okresné kolo Technickej olympiády.

      Konečne po 2 rokoch si žiaci desiatich škôl Vranovského okresu preverili nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti na okresnom kole Technickej olympiády .

      V kategórii A – súťaži dvojíc žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ sa na 1. mieste umiestnila dvojica žiakov našej školy Simon Leško z 9.a a Samuel Ján Saraka z 9.b.

      V kategórii B – súťaži jednotlivcov žiakov 5. až 7. ročníkov ZŠ sa na 1. mieste umiestnila opäť naša žiačka Natália Birošová zo 7.b.

      Všetci traja budú našu školu a okres reprezentovať na krajskom kole TO v Prešove 7. 2. 2023. foto zdroj: Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou, CVC Vranov nad Topľou

     • Matematicko-logická súťaž ibobor.sk

     • Aj naša základná škola sa každoročne počas novembra zapája do logicko-matematickej súťaže s názvom ibobor.sk. V školskom roku 2022/23 súťaž iBobor skončila koncom novembra. Na celom svete sa jej zúčastnilo vyše tri milióny účastníkov v 54 krajinách sveta.. Na Slovensku 124 574 súťažiacich.  Bebras je medzinárodná iniciatíva, ktorej cieľom je podporiť informatiku (počítačovú vedu alebo výpočtovú techniku) a výpočtové myslenie medzi študentmi všetkých vekových kategórií. Účastníci sú zvyčajne pod dohľadom učiteľov, ktorí môžu začleniť výzvu Bebras do svojich vyučovacích aktivít. Výzva sa vykonáva na školách pomocou počítačov alebo mobilných zariadení. Súťažili sme aj v našej škole a výsledky sú nasledujúce:

      Kategória DROBCI: 2. a 3. ročník ZŠ, úspešní 4 žiaci našej školy Z maximálneho počtu 72 bodov, získali ostatní žiaci  menej ako 46 bodov a podľa pravidiel boli neúspešní. Súťažilo 45 žiakov našej školy.   

      Miesto  Priezvisko            Meno    Trieda   Bodov

      1.           Tomko                Boris           3.A    64

      2.           Mikita                 Adam          3.A    52

      3.           Sinchenko           Antonina   3.B    52

      4.           Slanina                Patrik        3.B   48

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Kategória BOBRÍK: 4. a 5. ročník ZŠ , úspešných 5 žiakov našej školy. Z maximálneho počtu 96 bodov, získali ostatní žiaci  menej ako 58 bodov a podľa pravidiel boli neúspešní. Súťažilo 72 žiakov našej školy. 

      Miesto  Priezvisko            Meno    Trieda   Bodov

      1.           Kováčová            Viktória 5.B         84

      2.           Mihalčín              Martin   5.C         76

      3.           Jurkanin              Jakub    5.C        76

      4.           Gašpar                Marek   5.C         64

      5.           Peterová             Miriam  4.B          60

      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Kategória BENJAMÍN: 6. a 7. ročník ZŠ, úspešní 4 žiaci našej školy. Z maximálneho počtu 80 bodov, získali ostatní žiaci  menej ako 50 bodov a podľa pravidiel boli neúspešní. Súťažilo 101 žiakov našej školy.   

      Miesto  Priezvisko            Meno    Trieda   Bodov

      1.           Birošová              Natália    7.B         62

      2.           Saraka                 Simeon   7.B         57

      3.           Kolesár                Martin     7.C         57

      4.           Kuzevičová          Ema       6.C         50

      --------------------------------------------------------------------------------------------

      Kategória BENJAMÍN: 8. a 9. ročník ZŠ, úspešných 12 žiakov našej školy. Z maximálneho počtu 80 bodov, získali ostatní žiaci  menej ako 55 bodov a podľa pravidiel boli neúspešní. Súťažilo 21 žiakov našej školy.   

      Miesto  Priezvisko            Meno    Trieda   Bodov

      1.           Voľanský             Gabriel   9.A         75

      2.           Lukáčová            Nina       9.A         74

      3.           Jelo                      Matúš    9.A        71

      4.           Pantlikáš             Filip        9.C        69

      5.           Mihalčín              Adam     9.C         64

      6.           Andrijko               Šimon    8.C        61

      7.           Liptáková            Monika   9.C        61

      8.           Saraka                 Samuel  9.B        60

      9.           Štofan                  Lukáš    8.A         60

      10.         Hrešová              Dorota    8.B        59

      11.         Jurko                   Ján         8.C        59

      12.         Sučko                  Ján         9.C        56

       

      Podľa prísnych ale presných pravidiel súťaže ibobor.sk spracoval Mgr. Pavol Minár

     • Futbalové nádeje na 2. mieste

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Futbalové nádeje na 2. mieste.

      Veľmi sme sa potešili pozvaniu na futbalový turnaj NOVAK CUP do krásnej všešportovej haly do Giraltoviec. Dňa 25. 11.2022 celé dopoludnie si naši žiaci –piataci a mladší – schuti zahrali proti svojím spolužiakom z iných škôl . A pýtate sa kto to bol Igor Novák ? IGOR NOVÁK bol v rokoch 1973 až 1980 reprezentantom Československa, bol dlhoročným hráčom Tatrana Prešov a Bohemians Praha, spolu odohral 250 prvoligových zápasov. Za Československo dňa 29. mája 1973 strelil gól proti Anglicku, ktorým sa navždy zapísal do histórie futbalu. Bude mať svojich nasledovníkov z týchto nádejí? Teraz je ťažko predpokladať...Na turnaji sa naši chlapci a dievčatá nestratili, jeden zápas sme prehrali, tri sme však vyhrali a obsadili tak krásne 2. miesto. Našu školu vzorne a slušne reprezentovali piataci Filip Čebra, Marek Gašpar, Richard Hermanovský, Martin Mihalčín, Timotej Horvát, štvrtáci Petronela Bangová, Zuzana Blašková, Samuel Peter, Richard Puľo a tretiaci Tobias Husivarga, Adam Mikita a Boris Tomko. Konečné poradie turnaja: 1. ZŠ Giraltovce 2. ZŠ Hanušovce 3. ZŠ Kračúnovce 4. Súkromná škola Giraltovce 5. ZŠ Kurima. Tešíme sa na ďalšie futbalové turnaje. Mgr. Pavol Minár

    • Upozornenie rodičov
     • Upozornenie rodičov

     • Upozorňujeme rodičov o výskyte pedikulózy v Základnej škole Hanušovce nad Topľou. Žiadame zákonných zástupcov o preventívnu kontrolu vlasovej časti hlavy. V prípade výskytu ochorenia u Vášho dieťaťa Vás prosíme o dôkladné vyčistenie vlasov a bezodkladné informovanie triedneho učiteľa. Ďakujeme za pochopenie.

     • 1.DECEMBER- SVETOVÝ DEŇ BOJA PROTI AIDS

     • Červené stužky sú symbolom a názvom kampane boja proti AIDS, ktorú s podporou MŠVaŠ SR organizuje gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline pod záštitou WHO na Slovensku. Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi nakazenými HIV alebo postihnutými chorobou AIDS.

      Kampaň na našej ZŠ vyvrcholí 1.decembra vytvorením živej červenej stužky žiakmi 8.-9. ročníkov. V súčasnosti sa počet infikovaných ľudí na Slovensku zvyšuje. Podľa štatistických údajov k 31.6.2021 žije na Slovensku 1099 infikovaných ľudí. AIDS je získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti – posledné štádium infekcie HIV. Táto choroba je v súčasnosti nevyliečiteľná. Vírus sa šíri epidemicky. Najúčinnejšou ochranou pred touto chorobou je informovanosť mladých ľudí, abstinencia, zdravý životný štýl a zodpovedný prístup k životu.

     • Beseda s Jožkom Jenčom

     •      Keď ste boli malí, dospelí vám iste čítali rozprávku Červená čiapočka. Ale poznáte rozprávočku O červenej chustočke Červenej chustočki? Že nie? A že som to napísala s chybou? Opak je však pravdou. Pri prepise nárečia sa nepoužíva ypsilon, ale mákké i.

         A aby šiestaci našej školy nepoznali útvar národného jazyka /nárečie/ len z hodín slovenčiny alebo z domáceho prostredia, naša škola pre nich zorganizovala 23.11.2022 interaktívnu čítačku východniarskych rozprávok z pera Jožka Jenča, ktorý ,,pirko“ vymení za divadelný kostým a umelecky stvárňuje postavy v divadle KĽUD v Kladzanoch /okres Vranov n.T./. Jeho ilustrované rozprávky pre deti i dospelých v našom nárečí sú plné humoru, originality, ale i morálneho poučenia.

         Beseda s autorom sa niesla v ,,kľudze“ a v tvorivom duchu. Okrem počúvania nezvyčajných príbehov s klasickými postavami, ale s prekvapivým dejom,  ,,sebe dzeci zahraľi i ďivadlo“, zopakovali niektoré dialektizmy a kládli spisovateľovi nezvyčajné otázky. Šiestaci mali možnosť kúpiť si jeho knižky alebo CD a nechýbala ani autogramiáda v závere stretnutia.

          A ak chcete čítať rozprávky o tom, ako chutí vianočný perník s "D" alebo ako sa cíti vianočný kapor vo vani 24.decembra ráno, tak ste na dobrej ceste za jeho knihou v tomto predvianočnom čase.

       

                               Mgr. Adela Čebrová

    • Oznam ŠJ
     • Oznam ŠJ

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom a zamestnancom školy, že odhlasovať a prrihlasovať sa z obedov za mesiac December 2022 je možné len do 18.12.2022 do 14:00 hod..

     • Uspeli sme v okresnom kole súťaže v učení cudzích jazykov!

     • Začiatkom novembra nás potešila skvelá správa – naša trieda 5.C získala 3.MIESTO v OKRESNOM KOLE súťaže Jazykový WocaBee šampionát 2022! V úvodnom kole celoslovenského šampionátu dosiahli naši žiaci skvelý výsledok – denný priemer až  445 bodov tzv. WocaPoints na jedného žiaka. Pre lepšiu predstavu – jedna správna odpoveď pri precvičovaní slovíčok znamená zisk približne 2 bodov. Získané 3.miesto v okresnom kole je pre nás o to cennejšie, že celková účasť v štvrtom ročníku šampionátu dosiahla rekordný počet 47 735 žiakov a študentov z celého Slovenska. Spolu s počtom zapojených tried rastie aj kvalita šampionátu – na úspech bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia. Súťaž Jazykový WocaBee šampionát prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Súťaží sa v inovatívnej online v aplikácii na učenie slovíčok - WocaBee. V súťaži sa nehodnotia konkrétne vedomosti žiakov, ale usilovnosť v precvičovaní a zároveň učení sa novej slovnej zásoby. Trieda získava diplom a žiaci aj spolu s vyučujúcou p.uč.Luterančíkovou získavajú darček - mesačný online kurz angličtiny alebo nemčiny v aplikácii pre samoukov LangBee v hodnote 6 €. Najväčšou odmenou pre všetkých je však radosť z učenia a zlepšenie jazykových vedomostí, ktoré im táto súťaž sprostredkovala.

     • OZNAM - Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje RIADITEĽSKÉ VOĽNO dňa 2.decembra 2022 (piatok) všetkým žiakom Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou z organizačných dôvodov.

       

    • Krúžok voľnočasových aktivít: Web stránka: Základný fotoalbum
     • Krúžok voľnočasových aktivít: Web stránka: Základný fotoalbum

     • „Horí, horí!“ Tento výkrik znel a dodnes znie desivo a znamená obyčajne veľké nešťastie. Oheň je dobrý pomocník, no veľmi zlý pán.  Žiaci z krúžkov Všetkovedko a Krúžok voľnočasových aktivít sa mali možnosť oboznámiť so zbierkou hasičskej techniky z minulosti. Dňa 11.11.2022 navštívili Krajské múzeum V Prešove, kde sa táto zbierka  nachádza a je pýchou múzea. V takejto podobe je jediná na Slovensku. Okrem ťažkej požiarnej techniky obsahuje rôzne súčasti hasičskej výzbroje, ako sú kožené či plátenné vedrá, vodné pušky,  striekačky, hadice, sacie koše, hasiace prístroje, dýchacie prístroje,  plynové masky, signalizačné a spojovacie zariadenia. Výraznými hasičskými symbolmi sú zástavy a dobový hasičský výstroj – prilby, uniformy, opasky, sekerky, samaritánske či zdravotnícke pomôcky a pod. Ťažká dobová hasičská technika: takmer 40 exponátov z 19. a 20. storočia je umiestnená v samostatnej výstavnej hale na ploche 300 m2.  Žiakom sa veľmi páčili  automobilové požiarnické vozy. Žiaci mali možnosť si túto techniku nielen pozrieť, ale aj vyskúšať.

    • Virtuálny vesmír
     • Virtuálny vesmír

     • V piatok 11.11.2022 sa naši šiestaci zúčastnili zaujímavého podujatia v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove pod názvom Virtuálny vesmír. Vďaka interaktívnemu premietaniu 360 stupňových videí a fotografií prostredníctvom okuliarov sa ocitli vo vesmíre. Pristáli na Mesiaci, preleteli okolo Saturnu, prezreli vnútro vesmírnej lode. Okrem tohto vzhliadli ešte mnoho iných zaujímavých videí o vesmíre.

      Po polhodinovej virtuálnej "prechádzke" vesmírom sa z prízemia žiaci presunuli na poschodie knižnice na rovnako zaujímavú výstavu hračiek, no nie hocijakých. Interaktívna výstava pod názvom Vedecká hračka priblížila šiestakom techniku a niektoré jej pojmy a fenomény prostredníctvom vedeckých hračiek vhodných na hranie spojené s poznávaním a učením.

     • Finišujeme s projektom VODA PRE NAŠU BUDÚCNOSŤ

     • Pilotný projekt Voda pre našu budúcnosť, ktorého sme súčasťou od februára tohto roka ako jedna z ôsmich škôl na Slovensku, je v závere. Vďaka podpore CEEV Živica a programu Zelená škola ako aj značke Finish sme sa postupne zúčastnili trojdňového kurzu o vode, suchu a klimatických zmenách vo vzdelávacom centre Zaježová, uskutočnili meranie teplôt rôznych povrchov v areáli našej školy termokamerou, naplánovali realizáciu troch vodných prvkov, vybudovali dažďovú záhradu, kompostovisko a zákutie s mŕtvym drevom a učili o ich prínosoch v súvislosti so zmierňovaním dopadov klimatických zmien a sucha. Pozrite si celú našu cestu v reportáži na tejto stránke v časti O škole - Zelená škola - Naše aktivity, najjednoduchšie priamo cez tento odkaz: https://zshanusovce.edupage.org/a/zelena-skola

       

    • Dorábanie chleba
     • Dorábanie chleba

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Dorábanie chleba.

      Dňa 03.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili aktivity s názvom "Dorábanie chleba" v priestoroch Archeoparku Hanušovce nad Topľou, ktorý patrí medzi jedinečné archeologické múzeum pod holým nebom. V súčasnej dobe je pre nás samozrejmosťou, že chlieb si kúpime v obchode. V minulosti ľudia takúto možnosť nemali. Žiaci prechádzaním po jednotlivých stanovištiach sa postupne oboznamovali s dorábaním chleba u našich predkoch. Spoznávali, ako sa zo zrna pomocou cepov získavalo zrno, ako ho následne drvili medzi kameňmi alebo neskôr mleli v žarnovoch. Chlieb jeme každý deň, ale ten dnešný bol o čosi lepší, chutil skúsenosťou a voňal príjemnými zážitkami. Ďakujeme všetkým, ktorí nám umožnili získať chutné a voňavé poznatky.

    • Týždeň zdravia a farieb
     • Týždeň zdravia a farieb

      • Žiacka školská rada vyhlasuje Týždeň zdravia a farieb od pondelka 7.11.2022 do piatka 11.11.2022. Účasť je pre každého žiaka dobrovoľná. Každému pracovnému dňu prislúcha jedna farba. Podľa nej si žiaci zvolia farbu oblečenia a pripravia si ovocie, zeleninu a iné zdravé jedlo na desiatu v týchto farbách:
       • Pondelok 7.11.2022 – červená farba (inšpirácia: červené jablko, cvikla, červená kapusta, červené hrušky, maliny, červená reďkovka, červená paprika, brusnice, červená cibuľa, červený melón, červené paradajky ...)

        Utorok 8.11.2022 – zelená farba (inšpirácia: zelená kapusta, rukola, kel, uhorky, zelené hrušky, zelené jablká, zelená paprika, kivi, hrášok, zelené hrozno ...)

        Streda – 9.11.2022 biela farba (inšpirácia: pite mlieko, jedzte syry, jogurty, tvaroh, cesnak, špargľu, bielu cibuľu ...)

        Štvrtok 10.11.2022 –  modrá farba (inšpirácia: pite vodu, jedzte slivky, čučoriedky, modré hrozno ...)

        Piatok 11.11.2022 – žltá a oranžová farba (inšpirácia: mrkva, pomaranč, nektárinka, žltá paprika, tekvica, pomarančová šťava, oranžové paradajky, med, žlté jablko ...)

        Žiaci, ktorí budú oblečení vo farbe dňa nebudú ústne skúšaní. Podmienkou je, aby mal žiak oblečený kus oblečenia vo farbe dňa (mikinu, sveter, nohavice, tričko, blúzku, košeľu, sukňu). Ak príde oblečený vo farbe dňa (veľký viditeľný kus oblečenia) aj učiteľ, tak môže skúšať kohokoľvek bez obmedzenia.

    • Súťažíme v jazykoch s WocaBee
     • Súťažíme v jazykoch s WocaBee

     • Naša škola sa v druhej polovici októbra zapojila do štvrtého ročníka inovatívnej súťaže pre školy Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťaží sa online v aplikácii na učenie slovíčok s názvom WocaBee.

      Žiaci sa v aplikácii učia novú slovnú zásobu vrátane výslovnosti moderným a veľmi efektívnym spôsobom.
      V súťaži sa hodnotí usilovnosť žiakov v učení cudzích jazykov, meraná počtom bodov získaných za precvičovanie slovíčok.
      Čím viac žiaci precvičujú, tým viac bodov (za správne odpovede) získajú a viac sa aj naučia. Každá trieda súťaží ako tím, takže v jazykoch sa zlepšujú skutočne všetci žiaci.

      Žiaci aktuálne súťažia v okresnom kole šampionátu, v ktorom môžu získať zaujímavé ceny a pre našu školu až 2 x 2000 EUR na modernizáciu vyučovania.
      Všetky informácie o súťaži, ako aj jej priebežné výsledky sú k dispozícii na www.wocabee.app/sutaz

      Tou najdôležitejšou výhrou však bude zlepšenie jazykových vedomostí našich žiakov a ich motivácia k učeniu jazykov, ktoré sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Sme veľmi radi, že aj na našej škole učíme cudzie jazyky inovatívnym spôsobom, ktorý prináša žiakom skutočné výsledky!
      Držíme im v súťaži palce!

    • Popoludnie v Hornozemplínskej knižnici
     • Popoludnie v Hornozemplínskej knižnici

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Popoludnie v Hornozemplínskej knižnici.

      Žiaci z krúžkov Krúžok voľnočasových aktivít a Všetkovedko strávili príjemné popoludnie 14.10.2022 v Hornozemplínskej knižnici. Zoznámili sa s Marínkou z knihy Marínka Somarinka od spisovateľky Marky Staviarskej. Po prečítaní úryvkov o knihe diskutovali, rozdelili sa do skupín a vypracovali úlohy, v ktorých uplatnili čitateľskú gramotnosť. Všetky úlohy hravo zvládli a správne vyriešili. Žiakov veľmi zaujali 3D tlačiarne .Videli rôzne figúrky, záložky, prívesky, zvieratká, ktoré boli na tejto tlačiarni vytlačené.

     • Víťazky školského kola výtvarnej súťaže „Červené stužky“

     • Naša ZŠ sa zapojila do kampane Červené stužky, ktorá podporuje národný program prevencie HIV/AIDS. Cieľom kampane je zvýšiť informovanosť žiakov o pandémii HIV/AIDS a naučiť ich zaujať správny postoj k vlastnému zdraviu a životu, ako aj k zdraviu a životu druhých ľudí. V rámci kampane sme sa zapojili do výtvarnej súťaže . Víťazkami školského kola sú Zoja Václavková  (13 rokov)  a Michaela Mikitová (11rokov).

    • Čiastočné zatmenie Slnka
     • Čiastočné zatmenie Slnka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Čiastočné zatmenie Slnka.

      Zatmenie Slnka nastáva, keď Mesiac prekĺzne medzi Zemou a Slnkom a úplne alebo čiastočne blokuje slnečné svetlo. Svedkami tohto astronomického úkazu sme boli 25. októbra 2022. Pomocou špeciálnych okuliarov sme pozorovali čiastočne zatmenie Slnka, ktoré bolo vidno v podobe, ako to žiaci nazvali "odhryznutého Slnka". Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné pozorovanie.