• Dopravné

     • Oznamujeme rodičom, že výplata dopravného bude od 26.6. od 12.00 hod. do 14.00 hod. a od 27.6. do 29.6. vždy od 8.00 hod. do 14.00 hod. .       /ED/

    • Oznam vedúcej školskej jedálne
     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom, žiakom a učiteľom, že odhlasovanie z obedov sa končí 21.6.2018 do 8.00 hod.. Po tomto termíne v prípade choroby bude obed vydaný do obedára.

      Zároveň oznamuje, že stravné sa bude vyrovnávať v termíne od 22.6. do 28.6. 2018.

      Prosíme rodičov o dodržanie tohto termínu.            /ŠJ/

     • Škola v prírode 2018 Borova Sihoť

     • Do galérie Škola v prírode 2018 Borova Sihoť boli pridané fotografie.

      V dňoch 21.-25.5.2018 žiaci tretieho ročníka našej školy absolvovali školu v prírode v prekrásnom liptovskom prostredí v údolí Čierneho Váhu. Pod vedením učiteľov Mgr. Pavla Minára, Mgr. Anny Baranovej a Mgr. Viery Vrlíkovej si žiaci zopakovali učivo z vlastivedy a prírodovedy a obohatili sa o množstvo nových poznatkov a zážitkov.

    • Informácia - poplatok v ŠKD
     • Informácia - poplatok v ŠKD

     • Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom, že na základe VZN č. 1/2018 schváleného Mestským zastupiteľstvom Mesta Hanušovce nad Topľou dňa 2.5.2018 sa mení výška poplatku v školskom klube detí na 7 € mesačne s účinnosťou od 1.6.2018.

       

     • Hviezdoslavov Kubín – krajské kolo

     • 2. máj 2018 bol pre našu školu aj okres veľmi úspešný 

      Zuzka Eštvaníková zo 6.c sa zúčastnila na krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. Súťažila v prednese poézie a získala 2. miesto s návrhom na postup do celoslovenského kola. Zuzke želáme veľa úspechov a veríme, že bude mať možnosť zúčastniť sa celoslovenskej prehliadky najlepších recitátorov na Slovensku v Dolnom Kubíne.

                                                                                                                           Mgr. Anna Makáňová

    • SLÁVIK SLOVENSKA
     • SLÁVIK SLOVENSKA

     • Dňa 16.5.2018 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnila obvodová súťaž v speve ''Slávik Slovenska", kde našu školu úspešne reprezentovala a 3.miesto v III. kategórii získala Veronika Jurková 8.C a diplom za vokálny prejav v II. kategórii získala Radoslava Ciesarová 5.B.

      Blahoželáme.

    • Krajské kolo GEO
     • Krajské kolo GEO

     • 12. apríla sa žiačka 8.a triedy Nina Anna Hliboká zúčastnila krajského kola geografickej olympiády, kde spomedzi 35 riešiteľov obsadila výborné 4. miesto. Postúpila tak do celoslovenského kola tejto súťaže, ktoré sa uskutoční v dňoch 18. - 19. mája v Bratislave. Nine srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

    • Odhlasovanie obedov
     • Odhlasovanie obedov

     • Od pondelka 9. 4. 2018 môžete žiakov školy odhlásiť z obedov v školskej jedálni aj prostredníctvom internetu s prihlasovacími údajmi do elektronickej žiackej knižky. Týmto heslom sa môžete prihlásiť aj do mobilnej aplikácie Edupage, ktorú si pre váš smartfón či tablet môžete stiahnuť z http://mobile.edupage.org/

       

       Ak máte akékoľvek otázky, alebo nemáte prihlasovacie údaje, kontaktujte, prosím, priamo spravca@zshanusovce.sk

     • Nový oznam riaditeľa školy !!!!!!!!!!

     •             O Z N A M

      Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí  školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo od 14.3.2018 do odvolania k týmto opatreniam:

      1. Skracujú sa všetky vyučovacie  hodiny zo 45 minút na 40 minút.
      2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť všetkých krúžkov.
      3. Od 26.3. do 27.3.2018 sa vo všetkých triedach ruší 6.vyučovacia hodina.
      4. Odporúčame rodičom, aby zvážili pobyt detí v ŠKD.

                                                   riaditeľ ZŠ

       

     • Oznam - riaditeľské voľno pred Veľkou Nocou

     •  

       

              O Z N A M

           Riaditeľ školy udeľuje

           na deň 28. marec 2018

                všetkým žiakom

             riaditeľské voľno.

      Dôvod: Začiatok prázdnin 

                   a oslavy Dňa učiteľov.

       Žiaci nastúpia na vyučovanie

           v  stredu 4.4.2018.

       

     • O Z N A M

     • O Z N A M    -   skrátené vyučovanie

      Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že od 22.2. do 23.2. 2018  pokračuje skrátené vyučovanie z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných chorôb žiakov.

     • Dopravné

     • Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcim z obcí patriacich do školského obvodu, že dopravné za mesiace január až marec sa bude vyplácať od stredy 4. apríla do piatku 6. apríla 2018.

     • O Z N A M

     • O Z N A M    riaditeľa školy

       

               Na základe usmernenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou pri výskyte zvýšeného množstva respiračných ochorení detí školského veku riaditeľstvo školy pristúpilo od 14.3.2018 do odvolania k týmto opatreniam:

      1. Skracujú sa všetky vyučovacie hodiny zo 45 minút na 40 minút.
      2. Rušia sa hromadné akcie žiakov a ruší sa činnosť športových a turistických krúžkov.         riaditeľ ZŠ

       

      Zvonenie počas skráteného vyučovania:

        1.  8.00   -    8.40 hod.     prestávka  10 min.

        2.  8.50   -    9.30 hod.     prestávka  10 min.

        3.  9.40   -  10.20 hod.     prestávka  10 min.

        4.10.30   -  11.10 hod.     prestávka  15 min.

        5. 11.25   -  12.05 hod.    prestávka  10 min.

        6. 12.15   -  12.55 hod.

       

       

       

       

     • Riaditeľské voľno

     • O Z N A M

           Riaditeľ školy udeľuje na deň 21. marca 2018  žiakom 0. – 8. ročníka

                                                riaditeľské voľno.

      Dôvod: Testovanie 9 2018

       

       Žiaci nastúpia na vyučovanie vo štvrtok 22.3.2018