• Dušičková výzva: Viac lásky, menej plastu

     •  o pár týždňov sa dá Slovensko do pohybu. Ako symbol spomienky na svojich blízkych zosnulých budeme nosiť na cintoríny vence a zapaľovať kahance. Pripomenieme si tak ich pamiatku, s ktorou však prinášame na hroby každý rok aj čoraz viac budúceho plastového odpadu. Máme pre vás výzvu, ktorou prispejete k zelenším Dušičkám:

      • Nazbierajte prírodný materiál a vytvorte veniec, prípadne inú jesennú dekoráciu s použitím výlučne prírodných, biologicky rozložiteľných materiálov len s pomocou jutového špagátu, bez polystyrénového základu a bez taviacej pištole. Zvyšok nechávame na vašej tvorivosti a fantázii. Ako inšpirácia vám poslúži videonávod: https://fb.watch/fPAZg_MryZ/
      • Vytvorené dekorácie prinesú triedni učitelia do zborovne najneskôr v pondelok 23.októbra 2023 do 14:00 hod.

                      Všetky prinesené dekorácie budú zaradené do súťaže a odmenené cenami :)

       

      členovia kolégia Zelenej školy

    • 200 ton z lesa von
     • 200 ton z lesa von

     • Tretí ročník projektu "200 ton z lesa von" pomaly prechádza do záverečnej fázy. Všetkých našich žiakov preto povzbudzujeme do jesenných aktivít, počas ktorých, ako pevne veríme, sa ešte nejaká tá tona odpadu z lesa stratí. Do 15. októbra 2023 ešte môžete posielať fotografie do súťaže „Najkrajšia fotografia prírody 2023“  z vašich výletov do prírody. O aktivitách, ktoré môžeme robiť až do konca kalendárneho roka, napísali organizátori takto (https://www.facebook.com/search/top?q=200%20ton%20z%20lesa%20von):

      V projekte Príjemné s užitočným!

      Horúce septembrové dni využili žiaci a pedagógovia 2. stupňa ZŠ Hanušovce nad Topľou nielen na realizáciu účelového cvičenia, ale v snahe udržať našu planétu čistejšiu vyčistili aj prírodu v blízkosti svojej obce. V Slanských vrchoch preukázali trpezlivosť, vytrvalosť a v dobrej nálade s úsmevom na perách vyzbierali 45 kg odpadu aby pritom našli aj niekoľko druhov chutných húb, či obdivovali milé zvieratká. Za pekné spojenie príjemného s užitočným a čistenie s úsmevom posielame do Hanušoviec veľké poďakovanie a palec hore!

     • Rodičovské združenie

     • Vedenie základnej školy oznamuje rodičom, že dňa 2.októbra 2023 sa uskutoční rodičovské združenie.

      Program:

         15.30 h - Spoločné rodičovské združenie v školskej jedálni

         16.00 h - Triedne rodičovské združenie

         17.00 h - Výbor RZ

      Tešíme sa na vašu účasť

    • Ponožkový október
     • Ponožkový október

     • Mesiac október nám už ,,klope na dvere" a my sme sa rozhodli zapojiť tento rok do ,,Ponožkovej výzvy". Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi, hlavne pre tých, ktorí žijú na ulici. Tak neváhajte, žiaci, rodičia a priatelia školy, podporte nás v myšlienke pomôcť iným aspoň takýmto spôsobom. Zberné miesto: ZŠ Hanušovce nad Topľou. Prosíme vás, ponožky iba NOVÉ A NEPOUŽITÉ! Všetkým Vám vopred ĎAKUJEME. Bližšie info tu : https://www.facebook.com/ponozkovyoktober

     • Verejná zbierka BIELA PASTELKA 2023

     • 22. septembra aj v našej škole konala verejná zbierka BIELA PASTELKA 2023 usporiadaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej cieľom je podporiť ťažko zrakovo postihnutých občanov. Výnos z tejto zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky na poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie sociálnej rehabilitácie, na podporu aktivizácie občanov so zrakovým postihnutím a rozvoj spolkovej činnosti, na financovanie aktivít na zvyšovanie kvality života a na podporu programov pre nevidiacich a ťažko zrakovo postihnutých. Počas prestávok navštívili každú triedu traja dobrovoľníci z IX.A triedy v tričkách s logom zbierky a pokladničkou. Podarilo sa im vyzbierať 130 €, ktoré sme zaslali tejto organizácii. Ďakujeme za pomoc pri realizácii zbierky a všetkým, ktorí do nej prispeli.

      "AJ VĎAKA VÁM DOKÁŽE MALÁ PASTELKA VEĽKÉ VECI!"                                 /ED/

     • Prehľad záujmovej činnosti v školskom roku 2023-2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci, ponúkame Vám efektívne využitie voľného času v popoludňajších hodinách formou záujmovej/ krúžkovej  činnosti pod vedením pedagogických a odborných zamestnancov našej školy.

      Prehľad záujmovej činnosti:

      Novinkou je Klub mladých  záchranárov  pod vedením zdravotného pracovníka.

      V prípade záujmu o ktorýkoľvek krúžok prosím nahláste sa osobne u vedúcich záujmovej / krúžkovej činnosti.

     • Ponuka v novom šk. roku 2023/2024

     • Buď hrdinom, zachraňuj životy!

      Dávame do pozornosti žiakom a rodičom našej školy možnosť prípravy tréningov poskytovania prvej pomoci a osvojenia si ošetrovateľských techník pod vedením zdravotníckeho pracovníka Anny Ondovovej.

      Žiaci budú mať možnosť porovnať si svoje vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci prostredníctvom územných súťaží družstiev mladých zdravotníkov.

      V prípade záujmu kontaktujte ZP- Anna Ondovová

     • Stravovanie v školskej jedálni...

     • Stravovanie žiakov v školskej jedálni je možné od 5.septembra 2023.

      V prípade záujmu o stravovanie musí mať každé dieťa vopred zaplatený depozit na stravu.

      Dieťa má nárok na dotovanú stravu len v prípade, ak je fyzicky prítomné v škole.

      Rodič/Zákonný zástupca je povinný dieťa z obeda vyhlásiť v prípade, že sa vyučovania nezúčastní. Ak svoje dieťa včas nevyhlási (deň vopred cez edupage do 14.00 h; najneskôr do 7.00 h ráno telefonicky u vedúcej školskej jedálne), taký obed mu bude vyúčtovaný v plnej výške podľa kategórie dieťaťa z depozitu.

      V prípade minutia depozitu je zákonný zástupca povinný opäť depozit uhradiť.

    • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
     • Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme vám, že slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 sa bude konať dňa 4. 9. 2023 o 8.00 hod. na školskom dvore pred budovou základnej školy.

      Program:

      1. Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024
      2. Rozdelenie žiakov do 1. a 2. ročníka pred druhým vchodom (D), do 5. ročníka pred prvým vchodom (A)
      3. Triednická hodina

      Ukončenie vyučovania 4. 9. 2023 o 9.30 hod.

      V prípade nepriaznivého počasia odchádzajú žiaci priamo do tried.

      Milí rodičia, nezabudnite svojim deťom pred odchodom z domu pribaliť prezúvky, dobrú náladu a chuť do učenia, nech ich sprevádza počas celého školského roka.

     • OZNAM: Doplňujúce prijímacie skúšky do športovej triedy 5.ročníka

     • Dňa 30.8.2023 o 9.00 hod. sa vo veľkej telocvični uskutočnia doplňujúce prijímacie skúšky pre žiakov 4.ročníka do športovej triedy.

      Na prijímacie skúšky je potrebné doniesť: žiadosť o prijatie žiaka do športovej triedy, potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti, poprípade potvrdenie športového klubu.

      Takisto je potrebný športová obuv a oblečenie.

      TEŠÍME SA NA VÁS, ŠTVRTÁCI

     • Oznam pre rodičov žiakov v HN

     • Oznamujeme týmto rodičom, že najneskôr do 8. augusta 2023 je potrebné priniesť do školy potvrdenie z úradu práce, že poberáte dávky v hmotnej núdzi. Toto potvrdenie je potrebné doložiť k žiadosti o dotáciu na školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi. Ak potvrdenie nebude do tohto dátumu doručené, žiak nedostane školské potreby na 1. polrok školského roka 2023/2024. 

     • Oznam...

     • Oznamujeme širokej verejnosti, že z dôvodu čerpania dovoleniek, budú telocvične a športoviská do 4.augusta zatvorené. Za pochopenie ďakujeme

    • A SME ZELENÍ
     • A SME ZELENÍ

     • Pred koncom školského roka nás potešila správa zaslaná z vedenia programu Zelená škola o tom, že sme úspešne prešli záverečným hodnotením našej dvojročnej práce v ekoprograme a získavame medzinárodný certifikát Zelená škola a vlajku siete Eco-Schools.

      Ocenenie nám bolo udelené za úspešnú realizáciu medzinárodnej metodiky „7 krokov“ participatívnym spôsobom a za rozvoj environmentálnej výchovy prepojenej s praktickými aktivitami školskej komunity. Spolu s certifikátom, ktorého platnosť je 24 mesiacov, máme právo uvádzať logo Zelená škola na všetkých školských dokumentoch, hlavičkových papieroch, na internetovej stránke školy a propagačných materiáloch školy.

      Toto ocenenie patrí všetkým zapojeným žiakom, rodičom, zamestnancom školy a ďalším spolupracovníkom z našej komunity. Blahoželáme.

     • Výsledky ankety

     • výsledky hlasovania v ankete o NAJ podobu eko-kódexu školy:

      1. miesto             6.c
      2. miesto             5.c
      3. miesto             6.a/7.c

      a výsledky hlasovania v ankete o NAJ eko-nástenku:

      1. miesto             9.b
      2. miesto             9.c
      3. miesto             6.c