• Triedne aktívy - usmernenie

     • Vážení rodičia,

      Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR počas mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19 sa rodičovské združenie odporúča konať dištančnou formou.

      Nakoľko sa zajtra 1.10.2020 majú konať triedne aktívy, chcem vás požiadať, vzhľadom na opatrenia súvisiace s COVID-19, aby ste uprednostnili formu pohovoru s triednym učiteľom (telefonicky, poprípade mailom), pred osobným pohovorom (samozrejme za dodržania prísnych hygienických opatrení).

      Výbor RZ sa uskutoční v pondelok 5.10.2020 o 15.30 h.

    • Dva roky v programe Zelená škola
     • Dva roky v programe Zelená škola

     • Hoci sa to nezdá, sú to už dva roky, čo sa naša škola zapojila do eko-programu Zelená škola. Teraz môžeme s radosťou konštatovať, že toto rozhodnutie sme neoľutovali. Vďaka Zelenej škole sme vytvorili tím detí a dospelých, ktorým záleží na zdravom životnom prostredí a sú ochotní preňho niečo urobiť. Zvolili sme si prioritnú tému Zeleň a ochrana prírody, preskúmali vplyv školy na životné prostredie v danej oblasti, naplánovali zmeny, realizovali aktivity, priebežne sledovali a hodnotili ich plnenie, učili sa byť priateľskí k životnému prostrediu, informovali o našich aktivitách a pozývali k nich našich spolužiakov, kolegov, rodičov, obyvateľov Hanušoviec a naše spoločné hodnoty sme vyjadrili v eko-kódexe školy. Teraz nastal čas hodnotenia. Pozrite sa spolu s nami, ako sa naša škola zmenila, napríklad aj na webe: https://zshanusovce.edupage.org/text14/ alebo ešte lepšie naživo. O našu radosť z dobre vykonanej práce sa budeme môcť podeliť aj v utorok 29.9.2020, kedy okolo obeda privítame hodnotiacu návštevu z programu Zelená škola a snáď budeme odmenení aj medzinárodným certifikátom a vlajkou siete Eco-Schools.

     • Oznam – rúška na školách

     • Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách do 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

      Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl v rámci vyučovania.

      Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú prvý stupeň základných škôl. Ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame.

      Nosenie rúšok je povinné aj pre pedagógov, odborných zamestnancov a všetkých žiakov v interiérových priestoroch s výnimkou času potrebného na konzumáciu jedál a nápojov.

       

     • Otvárame 4.oddelenie ŠKD

     • Dňa 16.9. 2020 /streda/ sa začína prevádzka 4.oddelenia ŠKD, a to pre žiakov II.stupňa, ktorých zákonní zástupcovia oň prejavili záujem.

      Do 20.9.2020 zatiaľ bude prevádzka ŠKD bez ranného schádzania.

      O ďalšom postupe a podmienkach prevádzky ŠKD vás budeme priebežne informovať.

      riaditeľka školy

     • OZNAM

     • Vážení rodičia

      Na základe nariadenia RÚVZ vo Vranove nad Topľou Vám oznamujeme, že vyučovanie v 4.a triede na našej základnej škole je prerušené, z dôvodu opatrení súvisiacich s výskytom ochorenia COVID-19.

      Výučba v tejto triede bude prebiehať dištančnou formou - podľa usmernenia vyučujúcich daných predmetov a triedneho učiteľa.

      Pre ostatných žiakov prebieha výučba tak ako doteraz, za zvýšených hygienických opatrení.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka Základnej školy udeľuje žiakom v pondelok dňa 14.9.2020 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov. Všetci žiaci sú v tento deň automaticky odhlásení z obedov.