• Zmena v poplatkoch za telocvične a športoviská!!!

     • Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 23.02.2022 uznesením číslo 314/2022 schválilo zmenu poplatkov za užívanie multifunkčného ihriska s účinnosťou od 01.04.2022 nasledovne:

      - malá telocvičňa 15, 00 € /hod.

      - veľká telocvičňa 20, 00 € /hod.

      - multifunkčné ihrisko bez osvetlenia 15,00 €/hod.

      - multifunkčné ihrisko s osvetlením 20,00 €/hod.

      Prevádzkové hodiny:

      pondelok­ - piatok

      16:00 - 20:00 hod.:  rezervované pre verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

      sobota, nedeľa
      14:00 - 20:00 hod.: verejnosť podľa individuálnej dohody so správcom

       

      Rezerváciu ihriska je potrebné dohodnúť si u správcu ihriska ZŠ Hanušovce nad Topľou, cez pracovnú dobu, aj telefonicky 0904 865 595, 0908 848 832 !!!

      Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prevádzkové hodiny operatívne upraviť.

       

      RNDr. Natália Verčimáková, riaditeľka školy

    • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA
     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

     • Riaditeľstvo Základnej školy v  Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom detí, že zápis na povinné plnenie školskej dochádzky pre školský rok 2022 /2023 sa uskutoční

      6. apríla 2022

      v čase od  9,00 hod.  do 13,00 hod.

      Ďalšie informácie.

     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO...

     • Riaditeľka školy udeľuje Riaditeľské voľno na pondelok 28.3.2022 všetkým žiakom základnej školy v Hanušovciach nad Topľou z organizačných dôvodov.

     • Ponožková výzva 2022

     • Aj na našej škole sme sa zapojili do Ponožkovej výzvy, ktorá sa koná každoročne 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Cieľom výzvy je šíriť povedomie o ľuďoch s Downovým syndrómom. Ich prijatie spoločnosťou, šanca na bežné vzdelávanie, či príležitosť na prácu ešte stále nie je samozrejmosťou. Práve vďaka informovanosti môže každý z nás búrať predsudky a pomôcť im, aby sa stali rovnocennými členmi spoločnosti a mohli realizovať svoje sny – žiť plnohodnotný život. Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má tvar ponožkyDátum 21. 3. je tiež symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu. Hoci majú niečo navyše, nevyvyšujú sa!

     • OZNAM !!!

     • Riaditeľka základnej školy oznamuje, že dňa 22.3.2022 (utorok) budú telocvične a športoviská pre verejnosť zatvorené z technických príčin.

      Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme

     • Pozor zmena - odchod žiakov zo školy...

     • Vážení rodičia, milí žiaci

      Vzhľadom na uvoľňovanie opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou, budú po ukončení vyučovania otvorené iba predné vchody určené na odchod žiakov zo školy.

      Ranný príchod cez jednotlivé vchody a filter ostáva zatiaľ nezmenený.

     • Burza kníh...

     • Milí priatelia školy, 

      ak máte knihy, ktoré chcete niekomu ponúknuť, darovať, dopriať iným, aby si ich prečítali, doneste ich do školy.

      V zborovni ich zhromaždíme a predáme počas burzy kníh, ktorá sa uskutoční 16. - 18. marca 2022 v priestoroch školy. Získané finančné prostriedky poslúžia na obohatenie knižného fondu našej školskej knižnice. Ďakujeme!