• Zisťovanie záujmu o Antigénové testy !!!
     • Zisťovanie záujmu o Antigénové testy !!!

     • MŠVVaŠ ponúka antigénové samotesty pre domáce použitie, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole.

      Možnosť získania Ag samotestov v školskom roku 2022/2023 majú všetci žiaci, preto žiadame rodičov o vyjadrenie záujmu (resp.nezáujmu o tieto testy) cez žiacke konto prostredníctvom edupage.

      BEZ PREUKÁZANÉHO VYJADRENÉHO ZÁUJMU CEZ EDUPADE NEBUDE MOŽNÉ ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCOVI ANTIGÉNOVÉ TESTY VYDAŤ!!!

      Hlasovanie prebieha v termíne od 30.mája do 5.júna 2022.

     • OZNAM!!!

     • Riaditeľstvo základnej školy oznamuje žiakom školy a zákonným zástupcom, že počnúc dňom 30.5.2022 budú žiaci vstupovať do budovy základnej školy o 7.45 hod. Žiaci budú čakať pred budovou školy, v prípade nepriaznivého počasia vo vestibule školy.

     • Vyhodnotenie súťaže VODA

     • Kolégium Zelenej školy ďakuje všetkým žiakom, ktorí sa zúčastnili súťaže VODA, vyhlásenej pri príležitosti Dňa vody a Dňa Zeme. Spomedzi odovzdaných správnych odpovedí sme vyžrebovali troch víťazov v kategórii 1. stupeň z III.B: Miriam PeterováMiroslava ČikalováSamuel Peter. V kategórii 2. stupeň sa do súťaže so správnymi odpoveďami zapojil a cenu získal Matej Kraviar z V.B triedy.

      Víťazom srdečne blahoželáme.

    • „Školské mlieko“
     • „Školské mlieko“

     • Od začiatku školského roka je naša škola zapojená do programu „Školské mlieko“ a to za účelom zvýšenia zdravej desiaty.

      Deti majú možnosť každý deň vybrať si  z Brejkomatu jedno biele 3,5% - né mliečko úplne ZADARMO.

      Od nového šk. roka pribudne do ponuky automatu bezlaktózové mlieko 3,5% tiež ZDARMA pre deti s týmto problémom.

     • Okresné kolo v atletickom 4-boji

     • 20.5.2022 sa uskutočnilo vo Vranove nad Topľou okresné kolo v atletickom 4-boji. Florián Demeter po výborných výkonoch predovšetkým v skoku do diaľky, v behu na 60 a 1000 metrov vybojoval celkové 3. miesto. Vďaka svojím výborným výkonom v uvedených disciplínach získal právo súťažiť aj v krajskom kole.

     • Mladší žiaci na stupňoch víťazov

     • Mladší žiaci,  U13 a mladší /niekoľko siedmakov, šiestaci a piataci/ dosiahli 3. miesto v malom futbale, v okresnom kole na hlavnom ihrisku MFK vo Vranove dňa 19.5.2022. Súťaže sa zúčastnilo 14 družstiev z celého okresu a najlepšími boli žiaci zo ZŠ Lúčna, ktorí nemali konkurenta - snáď sa to zlepší o rok, veď od septembra už aj na našej škole bude športová trieda piatakov... V skupine sme vyhrali nad Nižným Hrabovcom 12:1, nad Soľou 5:3, potom vo finálovej skupine sme prehrali s Lúčnou 0:13 a v zápase o 3. miesto sme remizovali so žiakmi ZŠ Kukučínova Vranov 1:1, ale na 11-tky sme vyhrali  4:1. Všetci chlapci si v horúčave siahli na dno svojich fyzických síl za čo im odmenou bolo krásne 3. miesto. Našich šikovných žiakov prišli povzbudiť aj naše už 15 - ročné nádeje z MFK Vranov  Maximilián Maga, Tomáš Pohlod a Martin Socha...Opäť sa potvrdilo, že pri výbere žiakov som mal šťastie, veď počas 2 rokov pandémie sme toho veľmi málo trénovali ... Veselú partiu okolo populárneho Floriána, teda vytvorili títo naši bronzoví chlapci: brankár Tomáš Knašinský, kapitán Florián Horvát, Samuel Čebra, Jakub Čermák, Martin Kolesár, Tomáš Kura, Milan Lacko,  Dominik Maščuch, Matej Velčko a Maximilián Verčimák. Žiakom držíme palce aj v ďalších súťažiach a k 3. miestu gratulujeme !

      Mgr. Pavol Minár           

       

     • Okresné kolo Štúrovho Zvolena

     • Meno Ľudovíta Štúra je nám známe. Vieme, že bol kodifikátorom spisovnej slovenčiny, redigoval noviny a pôsobil aj ako poslanec za mesto Zvolen, kde často rečnil a obhajoval požiadavky Slovákov. Jeho meno sa však spája aj so súťažou v rétorickom prejave Štúrov Zvolen.

       Súťažia žiaci základných i stredných škôl. V prvej kategórii (4. – 6. ročník) v rámci okresného kola našu školu reprezentovala piatačka Anna Sabová. Anička si vyžrebovala text v rozsahu asi 200 slov. Jej úlohou bolo po krátkej príprave rozpovedať obsah textu so samostatným dotvorením konca. Od poroty v trojčlennom zložení získala nakoniec čestné uznanie, pretože rečníka reprezentuje nielen jeho vystupovanie, pripravenosť, schopnosť formulovať myšlienky, ale aj vypointovanie textu. Dobrý rečník vyčerpá tému, nie však poslucháča.

      Anička, gratulujeme!

      Mgr. Adela Čebrová

     • Krajské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Celoštátna postupová súťaž a prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy, tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou a zároveň vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži i dospelým a koná sa každoročne.

      Hlavným cieľom je rozvíjanie nadania a umelecko-odborný rast jednotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti umeleckého prednesu.

      Okrem toho kultivuje jazyk, reč, zmysel pre rytmus, pestuje vzťah k slovu ako kultúrnej a umeleckej hodnote.

      Táto súťaž prispieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov v oblasti umeleckého slova, vedie ich k samostatnej tvorivej činnosti, upevňuje ich záujem o sebavzdelávanie a navyše prispieva k efektívnemu využívaniu voľného času.

      Medzi nadané a talentované recitátorky nepochybne patrí aj Ema Balogová z V.A, ktorú posunulo 1. miesto v okresnom kole v recitácii poetického textu Zvončekový mužíček od Daniely Hivešovej Šilanovej do krajského kola. To sa uskutočnilo 27.4. 2022 v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove. Na Malej scéne sa predviedli chlapci i dievčatá, skúsení recitátori i recitátorky, ktorí svoje recitátorské umenie cibrili mnoho hodín a dní pod vedením svojich učiteľov.

      Kto si myslí, že povedať básničku naspamäť a recitovať je jedno a to isté a jednoduché, tak sa veľmi mýli!

      Medzi kritériá hodnotenia patrí napr. dramaturgická príprava predlohy, vhodnosť výberu textu podľa veku a typu recitátora a myšlienková a umelecká náročnosť predlohy. Členovia poroty si všímajú aj originalitu a objavnosť predlohy či správne pochopenie obsahu a zmyslu textu. Nesmú zabudnúť na schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora i  vytvorenia vzťahu, názoru a postoja k textu. Všímajú si hlasovú a rečovú techniku recitátora. Originalita a kultivovanosť rečového prejavu a vystupovania je ďalším bodom záujmu poroty. Dôležitá je aj tvorivá práca s recitátorskými výrazovými prostriedkami a  funkčnosť použitia slovných a mimoslovných prostriedkov. A v neposlednom rade je recitácia umocnená pôsobením recitátora ako osobnosti, jeho originálnosťou, presvedčivosťou a výkonom.

      Ak si stále myslíš, že ,,je to malina“, opýtaj sa Emy, koľko času venovala príprave a čo ju to stálo! Lebo Ema je dôkazom, že recitácia je krása a zároveň drina vyšperkovaná ocenením. Nikto ju nepochválil za to,  že presedela hodiny za počítačom na sociálnych sieťach či hraním hier. Ale Ema  spomedzi 12 konkurentov získala od porotkýň čestné uznanie za citlivý výber textu, ,,čistú výslovnosť“ a jej talent.

      Umelecké slovo vďaka súťaži Hviezdoslavov Kubín je ešte stále živé. Má svojich ,,fanúšikov“  aj medzi deťmi a mládežou. Preto skús namiesto mobilu zobrať do ruky knihu a a svoj voľný čas tráviť formovaním svojho umeleckého vkusu!

      Ema, gratulujeme a tešíme sa, ako sa popasuješ s odkazom P.O. Hviezdoslava v ďalšom školskom roku!

       

      Mgr. Adela Čebrová

       

       

     • Riaditeľské voľno - 18.máj 2022

     • Riaditeľka Základnej školy udeľuje žiakom 6. - 9.ročníka bežných tried dňa 18.mája 2022 riaditeľské voľno z dôvodu Testovania 5.

      Pre žiakov I.stupňa a žiakov špeciálnych tried elokovaného pracoviska prebieha riadna výučba.

      Žiaci 6. - 9.ročníka sú v tento deň z obeda automaticky vyhlásení.

      Žiaci 5.ročníka, ktorí v deň testovania nemajú záujem o obed, sú povinní z obeda sa vyhlásiť sami.

     • Mladší žiaci s pohárom

     • Vážení priatelia,

      dňa 5. mája 2022 sa uskutočnilo okresné kolo už 23. ročníka populárneho turnaja McDonalds cup v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl. Podľa pravidiel súťaže sa hrá na ihrisku 40 x 20 m, vždy 4 + 1, pričom musí byť z družstva na ihrisku vždy jedno dievča. Na futbalovom ihrisku MFK  Vranov bolo po dlhej pandemickej dobe cítiť príjemnú futbalovú atmosféru! Našim chlapcom a dievčatám sa podarilo vybojovať krásne 2. miesto. V skupine sme vyhrali so  Zámutovom 5:3, s Čaklovom 4:2, a v skupine o 1. miesto so Sídliskom II 5:2 a nakoniec proti ZŠ Lúčna sme prehrali  1:5. Družstvo ZŠ Hanušovce prišla povzbudiť aj naša bývalá žiačka Melánia Glodová - reprezentantka Slovenska žiačok U15- teda žiačok do 15 rokov, ktorá v nedávnom medzištátnom zápase Slovensko – Maďarsko 8:0 vsietila 2 góly!!! Bodaj by mala Hanušovčanka Melánia svojich nasledovníkov z týchto žiakov a žiačok, ktorí našu školu a mesto vzorne a slušne reprezentovali: Filip Čebra, Elissa Čebrová, Marek Gašpar, Katarína  Gašparová, Richard  Hermanovský, Kristián Jabčanka , Martin Mihalčín, Richard Puľo, Patrik Rusín a Samuel Szép.  Všetkým žiakom držíme palce aj v ďalších súťažiach a k úspechu gratulujeme !

      Mgr. Pavol Minár           

     • Vesmír očami detí 2022

     • V mesiaci apríl sa konala výtvarná súťaž v okresnom kole pod názvom ,,Vesmír očami detí 2022". Z celkového počtu 63 prác boli porotou vybrané práce našich dvoch žiačok, pričom postupujú do celoslovenského kola v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Žiačke V.B triedy Kataríne Anderkovej (10 r.) a žiačke zo VII.C Zoji Václavkovej (13 r.) držíme palce.

     • Memoriál brigádneho generála Ľ.Kukorelliho

     • Memoriálu sa môžu zúčastniť len registrovaní súťažiaci.

      Registrácia bude prebiehať v piatok ráno v čase  9.00 hod vo vestibule základnej školy.

      BEZ REGISTRÁCIE NEBUDE MOŽNÉ ZÚČASTNIŤ SA MEMORIÁLU !!!

     • Slávik Slovenska 2022

     • Dňa 28.4.2022 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnil jubilejný 30. ročník súťaže Slávik Slovenska 2022. Po dvojročnej prestávke sa súťaže zúčastnila aj žiačka našej školy Slávka Jurková z 3.C triedy. Tá uspela a na súťaži obsadila pekné 3.miesto. Slávke gratulujeme a dúfame, že na budúci rok budeme mať súťažiacich viac. Určite zabojujeme zas. Veľké poďakovanie patrí tiež hudobnému doprovodu zo ZUŠ Hanušovce, pani učiteľke Lucii Gdovinovej.

      Mgr. Anna Ivaničová