Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Zmluva školské ovocie s DPH 21.08.2015 Agromix ŠJ Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Objednávka objednávky 1-6 2012 s DPH 29.06.2012
Faktúra správa faktúry 1-6 2012 s DPH 29.06.2012
Faktúra faktúra 1-6 20112 Šj s DPH 02.07.2012
Faktúra správa faktúry 1-6 2012 Šj s DPH 02.07.2012
Zmluva objednávky 1-6 2012 Šj s DPH 29.06.2012
Zmluva zmluva o spolupráci s DPH 30.04.2012 30.3.2012
Zmluva kúpna zmluva - čipové karty s DPH 23.05.2012 4.6.2012
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
Objednávka objednávky za júl 2012 s DPH 17.07.2012
Objednávka správa s DPH 17.07.2012
Zmluva Zmluva o prevzatí ceny č. 021EpŠ12 s DPH 10.07.2012
Faktúra faktúry došlé júl 2012 s DPH 31.07.2012
Faktúra Správa faktúr za 7/2012 s DPH 31.07.2012
Objednávka objednávky 08_2012 s DPH 10.08.2012
Faktúra faktúry došlé 8/2012 s DPH 31.08.2012
Faktúra faktúry došlé jún 2012 s DPH 29.06.2012
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia WC dievčatá podľa§9ods.9zák.overejnomobstarávaní s DPH 13.04.2014 10.05.2014 30.06.2014
Objednávka objednávky ŠJ 08_2012 s DPH 27.08.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1003

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria