Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia kuchyne ŠJ ZŠ Hanušovce nad Topľou – stavebné práce a dodanie tovaru – elektroinštalácia §9ods.9 bez DPH 05.06.2014 27.07.2014
Zmluva Súvislá pedagogická prax študentov s DPH 08.01.2016 Pedagogická a sociálna akadémia Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Lyžiarsky zájazd v marci 2016 s DPH 06.11.2015 20.12.2015 31.03.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Lyžiarsky zájazd v januári 2016 s DPH 05.11.2015 20.12.2015 31.03.2016
Zmluva prenájom Tv na aerobik s DPH 12.11.2015 12.11.2015 Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Školský nábytok §9ods.9 bez DPH 11.10.2014 09.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kancelárske stoly do zborovne §9ods.9 bez DPH 05.09.2014 22.10.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Kamerový systém §9ods.9 bez DPH 18.11.2014 12.12.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia kuchyne ŠJ ZŠ Hanušovce nad Topľou – stavebné práce a dodanie tovaru – dlažba a obklad §9ods.9 bez DPH 05.06.2014 27.07.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia kuchyne ŠJ ZŠ §9ods.9 bez DPH 23.06.2014 03.07.2014
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 1. štvrťork_2016 s DPH 04.04.2016
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia WC dievčatá podľa§9ods.9zák.overejnomobstarávaní s DPH 13.04.2014 10.05.2014 30.06.2014
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 1. štvrťrok 2015 Súhrnná správa 1. štvrťrok 2015 s DPH 07.04.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa 4. štrvrťrok 2014 Súhrnná správa 4. štvrťrok 2014 s DPH 06.01.2015
Zmluva 2015 MPC PRINED 030 bezodplatný prevod hnuteľného majetku s DPH 28.01.2015 10.2.2015
VO: Súhrnná správa súhrnná správa 3. štrvrťrok 2014 s DPH 03.10.2014
VO: Súhrnná správa súhrnná správa 2. štrvrťrok 2014 s DPH 07.07.2014
Zmluva súhrnná správa 1. štrvrťrok 2014 s DPH 09.04.2014
Zmluva Kvant spol.s.r.o. Bratislava s DPH 08.02.2011
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1024

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria