Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Zmluva Dodatok č. 1 Projekt PRINED s DPH 04.05.2015 MPC Bratislava
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_02_2015 s DPH 02.02.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_03_2015 s DPH 02.03.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_04/2015 s DPH 01.04.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_05_2015 s DPH 04.05.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_10_2014 s DPH 01.10.2014 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_11_2014 s DPH 03.11.2014 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_12_2014 s DPH 01.12.2014 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_01_2015 s DPH 02.01.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_02_2015 s DPH 02.02.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_03_2015 s DPH 02.03.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_04_2015 s DPH 01.04.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Objednávka objednávky ZŠ_05_2015 s DPH 04.05.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Zmluva rekonštrukcia sociálneho zariadenia 12 607,62 s DPH 09.06.2015 Ján Velebír - STAVITEĽ
Zmluva Dodatok č.1 Nájom - ZUŠ s DPH 24.06.2015 Základná umelecká škola ZUŠ
Zmluva 2015-1-SK01-KA101-008821 Budovanie excelentnej školy 5235.- s DPH 29.06.2015 SAAIC Národná agentúra Erasmus+ pre vzdel.a odb.p.
Faktúra Správa faktúr_ZŠ_12_2014 s DPH 01.12.2014 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra Faktúry ZŠ_09_2015 s DPH 30.09.2015 ZŠ Hanušovce n.T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia WC dievčatá podľa§9ods.9zák.overejnomobstarávaní s DPH 13.04.2014 10.05.2014 30.06.2014
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1372