Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Zmluva Súvislá pedagogická prax študentov s DPH 08.01.2016 Pedagogická a sociálna akadémia Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_04_2016 s DPH 29.04.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
VO: Súhrnná správa Súhrná správa za 3. štvrťrok_2015 Súhrnná správa za 3. štvrťork_2015 s DPH 03.10.2015
VO: Súhrnná správa Súhrná správa za 2. štvrťrok_2015 Súhrnná správa za 2. štvrťork_2015 s DPH 04.07.2015
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 1. štvrťork_2016 s DPH 04.04.2016
VO: Súhrnná správa Súhrnná správa za 4. štvrťork_2015 s DPH 05.01.2016
Zmluva Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci Zber bateriek s DPH 11.05.2016 MACH TRADE spol.s.r.o. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva Škola v prírode s DPH 13.10.2015 PaedDr. Ján Poracký Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_06_2016 s DPH 30.06.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva počítače a monitory s DPH 28.01.2016 Gymnázium sv. T.Akvinského Košice Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva 1601 Prenájom multifunkčného zariadenia s DPH 02.03.2016 PC PROFI Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Správa faktúr_03_2016 s DPH 31.03.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_03_2016 s DPH 31.03.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_02_2016 s DPH 29.02.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Správa faktúr_02_2016 s DPH 29.02.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Správa faktúr_01_2016 s DPH 29.01.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_05_2016 s DPH 31.05.2016 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
Zmluva dodatok č. 2 k zluve o nájme ZUŠ zmluva o nájme nebytových priestorov s DPH 29.06.2016 Základná umelecká škola ZUŠ Miroslav Petrov riaditeľ školy
Faktúra Faktúry ZŠ_12_2015 s DPH 31.12.2015 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1258

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria