Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
VO: Súhrná správa súhrnná správa 4. štrvrťrok 2013 s DPH 08.01.2014
Zmluva 131202 dodávka programového vybavenie - majetok 29,70 s DPH 02.12.2013 IFOSOFT v.o.s.
Zmluva prenájom ihriska s DPH 09.01.2014 Pavol Lacko Pavol Lacko
Zmluva Prenájom telocvične pre MFK Hanušovce nad Topľou s DPH 08.01.2014 Mesto Hanušovce nad Topľou Mesto Hanušovce nad Topľou
Zmluva 2777001379 poistná zmluva 616,81 s DPH 28.10.2013 UNIQA poisťovňa
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Školské potreby pre žiakov v hmotnej núdzi na I. polrok 2014/2015 2 500.00 bez DPH 03.03.2014 26.03.2014
Zmluva súvislá pedagog.prax žiakov 40,69 s DPH 06.02.2014 Pedagogická a sociálna akadémia
Zmluva darovacia zmluva - traktor s DPH 09.04.2014 Mesto Hanušovce nad Topľou
Zmluva pedagogická prax študentov s DPH 10.03.2014 Prešovská univerzita v Prešove
Zmluva kúpna zmluva - kancelárske,čistiace,školské potreby s DPH 04.04.2014 APL plus s.r.o.
Zmluva 1442/2013 Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety s DPH 03.12.2013 Ústav informácií a prognóz školstva
Zmluva Súvislá prax študentov s DPH 14.05.2014 Pedagogická a sociálna akadémia
VO: Súhrná správa súhrnná správa 3. štrvrťrok 2013 s DPH 04.10.2013
VO: Súhrná správa súhrnná správa Školská jedáleň 4.štrvrťrok 2013 s DPH 08.01.2014
Faktúra správa faktúr ZŠ_11_2013 s DPH 29.11.2013 ZŠ Hanušovce n. T.
Zmluva súhrnná správa 1. štrvrťrok 2014 s DPH 09.04.2014
Zmluva 1/2013 výpožička obrusov - školské ovocie 588,24 s DPH 15.10.2013 15.10.2013 ŠJ
Zmluva školské mlieko /dodatok/ s DPH 24.06.2014
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Rekonštrukcia kuchyne ŠJ ZŠ Hanušovce n/T - stavebné práce a dodanie tovaru - vodovod a kanalizácia 4 000.00 bez DPH 05.05.2014 31.07.2014 ŠJ ZŠ Hanušovce nad Topľou
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1003

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria