Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva Učebné pomôcky, s.r.o. Banská Bystrica s DPH 08.02.2011
Faktúra faktúry ZŠ_04_2014 s DPH 30.04.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra správa faktúr ZŠ_12_2013 s DPH 01.12.2013-31.12.2013 ZŠ Hanušovce n. T.
Objednávka objednávky ZŠ_12_2013 s DPH 07.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr.Miroslav Petrov_riaditeľ
Faktúra faktúry ZŠ_01_2014 s DPH 01.01.2014-31.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra faktúry ZŠ_02_2014 s DPH 01.02.2014-28.02.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra správa faktúr ZŠ_02_2014 s DPH 01.02.204-28.2.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra faktúry ZŠ_01_2014 s DPH 01.01.2014-31.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra faktúry ZŠ_02_2014 s DPH 28.02.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra faktúry ZŠ_01_2014 s DPH 31.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra faktúry ZŠ_12_2013 s DPH 07.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra správa faktúr ZŠ_12_2013 s DPH 07.01.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra správa faktúr ZŠ_02_2014 s DPH 28.02.2014 ZŠ Hanušovce n. T.
Faktúra správa faktúr ZŠ_03_2014 s DPH 31.03.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra faktúry ZŠ_03_2014 s DPH 31.03.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra správa faktúr ZŠ_04_2014 s DPH 30.04.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Zmluva školské ovocie s DPH 25.08.2014 AGROMIX v.o.s., spol s.r.o. ŠJ
Faktúra správa faktúr ZŠ_05_2014 s DPH 02.06.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra faktúry ZŠ_05_2014 s DPH 02.06.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
Faktúra faktúry ZŠ_06_2014 s DPH 30.06.2014 ZŠ Hanušovce n. T. Mgr. Miroslav Petrov riaditeľ ZŠ
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1024

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Hanušovce nad Topľou
    Štúrova 341, 094 31 Hanušovce nad Topľou
  • 057/4452340

Fotogaléria