• Výročná členská schôdza OZ Hanušáčik

     • Vážení kolegovia, členovia OZ Hanušáčik!

           Srdečne Vás všetkých pozývame na výročnú členskú schôdzu OZ HANUŠÁČIK, ktorá sa uskutoční dňa 28.3.2019 o 13.00 hod.  v zborovni ZŠ Hanušovce nad Topľou.

      Program výročnej členskej schôdze

      1. Otvorenie  a privítanie prítomných členov OZ
      2. Voľba zapisovateľa a overovateľov zápisnice
      3. Oboznámenie s programom – doplnenie, schválenie členmi OZ
      4. Výročná správa o hospodárení za rok 2018
      5. Správa revíznej komisie o hospodárení za rok 2018
      6. Návrh plánu činnosti OZ na rok 2019
      7. Návrh rozpočtu OZ na rok 2019
      8. Diskusia
      9. Uznesenie
      10. Záver spojený s občerstvením. 
     • Maľované čítanie

     • MAĽOVANÉ ČÍTANIE

               Pri príležitosti MARCA – Mesiaca knihy v rámci spolupráce ZŠ a MŠ  sa žiaci III.A , III.C  striedavo v priebehu v dvoch dní 11. a 12. marca 2019 zúčastnili s predškolákmi  zo skupín LIENKY  a VČIELKY na tvorivej dielni  „MAĽOVANÉ ČÍTANIE “, konanej pod záštitou členiek Haliklubu ( Mgr. Agáta Krupová, Mgr. M. Lehetová, Mgr. H. Molitorisová, Mgr. H. Lipčáková, Mgr. V. Babenská, D. Peleščáková) a riaditeľky Mestského kultúrneho strediska v Hanušovciach nad Topľou Mgr. Ľ. Tomkovej, v krásnych priestoroch Šóšovského kaštieľa.

             Žiaci základnej školy a materskej školy boli zoskupení do šiestich kooperujúcich skupiniek,              v rámci ktorých tretiaci tvorivo vymýšľali rozprávky, príbehy, básničky o zvieratkách a predškoláci ich  doplnili vymaľovanými kresbičkami. Všetko sa to dialo pod láskavým, povzbudzujúcim dohľadom jednotlivých koordinátoriek Haliklubu a tiež nápomocných učiteliek z materskej školy ( Mgr. K. Bindasová, Bc. Danka Schubertová, p. uč. Ľ. Hrušková, p. uč. J. Jakubová) a základnej školy (Mgr. A. Rišková, Mgr. M. Holingová). Viac o zaujímavom priebehu tvorivej dielne „MAĽOVANÉ ČÍTANIE“, kde sa stretli tri generácie naraz,  prezradia fotografie.

                                                                                                                                                 

       

                 Mgr. A. Rišková

             

       

       

     • Geografická olympiáda

     • Výsledky geografickej olympiády

      Dňa 7. februára 2019 sa naši nádejní geografi zúčastnili okresného kola Geografickej olympiády v CVČ vo Vranove nad Topľou. Všetci sa stali úspešnými riešiteľmi: piataci Ján Sučko, Matúš Jelo a Simon Leško obsadili 5., 12. a 13. miesto, siedmaci Zuzana Eštvaníková a Ján Kosť 6. a 9. miesto. Najvyššie sa umiestnili deviataci Nina Anna Hliboká  - 1. miesto a Martin Sabo - 2. miesto, čím postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutoční 11. apríla v Prešove. Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

       

     • OZNAM - odhlasovanie z obedov - dôležité !!!!!!

     • Vedúca školskej jedálne oznamuje rodičom a žiakom ZŠ, dospelým stravníkom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, že odhlasovať sa z obedov a prihlasovať sa na obed je možné len deň vopred do 14.00 hod..

    • Tehly, piesok, dosky... :)
     • Tehly, piesok, dosky... :)

     • Materiálne darcovstvo

      Materiálne darcovstvo je skvelou možnosťou, ako užitočným a zmysluplným spôsobom zrecyklovať veci, ktoré by ste inak vyhodili.
      Pomôcť nám môžete aj materiálom, ktorý potrebujeme pre stavbu pocitového chodníka (kamene, štrk, piesok), bylinkovej špirály (tehly, hlina), hmyzieho domčeka (dosky, drevený materiál). Materiál nemusí byť nový, poslúži aj použitý.

      Kontaktovať nás môžete e-mailom na: kathre@zshanusovce.edu.sk, 057/4452340

      Ďakujeme.

     • Oznam

     • Dňa 1.3.2019 (piatok) končí vyučovanie po piatej vyučovacej hodine z dôvodu organizovania školského žiackeho plesu.

     • Chrípkové prázdniny!!!!

     • Riaditeľ školy vyhlasuje od 12.2.2019 chrípkové prázdniny z dôvodu zvýšeného výskytu respiračných chorôb. Od 18.2. do 22.2.2019 budú jarné prázdniny. Nástup na vyučovanie je  25.2.2019 ((pondelok).

     • Žiacky ples 2019

     • Žiacky ples 2019 sa uskutoční dňa 1.3.2019 o 15.30. Prosíme žiakov, aby boli prítomní v škole minimálne 10 minút pred začiatkom plesu.

     • Šaliansky Maťko

      26. ročník Šalianskeho Maťka

       

      Dňa 24.1.2019 v priestoroch Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou sa uskutočnil         26. ročník regionálneho kola prednesu slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Hlavnými organizátormi regionálneho kola súťaže boli HZK a Oblastné pracovisko Matice Slovenskej vo Vranove nad Topľou. Súťaže sa zúčastnilo 35 žiakov z 15 základných škôl vranovského regiónu. Regionálne kolo prebehlo v troch súťažných kategóriách, v ktorých nás reprezentovali žiačky postupujúce z nášho školského kola: Terézia Anna Semanová, III.A – 1. kategória, Martina Kaňuchová IV.B – 2. kategória, Bianka Peterová, VI.A – 3. kategória.

      Podľa zhodnotenia poroty regionálneho kola súťažiaci preukázali vynikajúce výkony a tiež pozitívne ocenili ich pestrý výber ukážok.

          Našu základnú školu úspešne reprezentovala Terézia Anna Semanová, žiačka III.A, ktorá sa

      v 1. kategórii umiestnila na 3. mieste.

                                                                                      Za podaný výkon jej srdečne blahoželáme!
                                                                                 Mgr. A. Rišková

    • Dopravné - oznam
     • Dopravné - oznam

     • Oznamujeme rodičom žiakov dochádzajúcich z obcí patriacich do nášho školského obvodu, že dopravné za mesiace september až december sa bude vyplácať od utorka 18. decembra do štvrtka 20. decembra 2018 v čase od 8.00 hod. do 14.30 hod..

     • Riaditeľské voľno - len žiaci 6.-9. ročníka

     • Riaditeľ školy udeľuje žiakom 6.-9. ročníka ZŠ riaditeľské voľno na deň 21. november 2018 (streda).

      Dôvod: Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2018.

      Žiaci 1.- 4. ročníka budú mať riadne vyučovanie.

       

     • Testovanie žiakov 5. ročníka

     •             Informovanie  rodičov a žiakov

                                    k T 5-2018

      Dňa 21.11.2018 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5.ročníka

      T 5-2018. Piataci budú testovaní z učiva matematiky a slovenského jazyka a literatúry podľa platnej legislatívy  pre 1.stupeň ZŠ ISCED 1. Test z matematiky píšu v čase od 8,20 hod do 9,20 hod. (60 minút), test zo slovenského jazyka  od 10,05 hod. do 11,05 hod.(60 minút). Žiaci so zdravotným znevýhodnením píšu  test z matematiky v čase od  8.20 hod. do 9,35 hod. a zo slovenského jazyka a literatúry od 10,20 hod. do 11,35 hod..Povolené pomôcky – pero, ktoré píše namodro. Nepovolené pomôcky –  pravítka, kalkulačky, zošity, učebnice,  výpisky, študijné materiály, mobilné telefóny . Žiaci musia byť v škole 15 minút pred začiatkom administrácie testovania – teda o 7,45 hod!  Podrobné informácie na www.nucem.sk v časti Testovanie 5.

       

     • Poznáme víťazov súťaže Stromy našimi očami

     • V piatok 16.11.2018 kolégium Zelenej školy vyhlásilo výsledky hlasovania v súťaži Stromy našimi očami.

      1. miesto získali: Ivan Škorpil zo 6.a za fotografiu, Lenka Schubertová z 3.c za maľbu a Martinka Kaňuchová zo 4.b za báseň. Srdečne blahoželáme.

      Správu, mená všetkých víťazov a fotografie ocenených prác a ich autorov si môžete pozrieť v časti Zelená škola/Naše aktivity.

      (autorka maľby a básne na fotografii: Dorotka Hrešová, 4.b)

    • Oznam
     • Oznam

     • Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že dňa 9.11.2018 (piatok), sa vyučovanie skončí o 12.30 hod.

      z dôvodu prípravy miestností v ZŠ na Komunálne voľby 2018.

     • Riaditeľské voľno

     •   O Z N A M

      Riaditeľ ZŠ udeľuje žiakom

                 základnej školy

      na deň  29. október 2018       

                 /pondelok/

               riaditeľské voľno.

      Nástup na vyučovanie po jesenných prázdninách   v pondelok 5.11.2018.