• Športový deň - 25.9.2019 a 27.9.2019

     •  

      V rámci Európskeho týždňa športu zorganizovala ZŠ športový deň pre žiakov 2. stupňa ZŠ zajtra 25.9.2019  a pre žiakov 1. stupňa piatok 27.9.2019 .Pripravené sú rôzne súťaže v areáli ZŠ.

      Prosíme rodičov, aby mladším žiakom pripravili športové oblečenie a obuv.

     • Oznam vedúcej školskej jedálne

     • Jednorázová zálohová platba na stravovanie v ŠJ vo výške 20 € sa uhrádza najneskôr do 15.9.2019 na účet:

      IBAN SK10 0200 0000 0016 3648 7058.

      Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúci pracovný deň. Stravu ráno v daný stravovací deň nie je možné  prihlásiť.

      Strava sa odoberá na základe čipu. Stravník je povinný zakúpiť si čip u vedúcej ŠJ. Cena čipu:  2 €.

      /ved.ŠJ/

     • BYLINKOVÁ ŠPIRÁLA

     • Po upršanom máji sa nám nakoniec v júni podarilo vybudovať a vysadiť bylinkovú špirálu. Ďakujeme všetkým zapojeným žiakom, učiteľom, učiteľkám, asistentkám a tiež sponzorom, ktorí nám darovali tehly, piesok a štrk. Výsledok, myslíme, stojí za to a už sa tešíme, keď sa bylinky rozrastú a ponúknu svoju vôňu chuť a liečivú silu.

     • Oznamy

     • O Z N A M Y     - dopravné, preplatky ŠJ

      Oznamujeme rodičom žiakov patriacich do školského obvodu, že dopravné sa vypláca od utorka 25.6.2019 od 11.30 hod. do 15.00 hod. a od stredy 26.6.2019 od 8.00 hod. do 15.00 hod..

     • Oznam - skrátené vyučovanie

     • Oznam RŠ

      Riaditeľstvo Základnej školy v Hanušovciach nad Topľou oznamuje rodičom a žiakom, že od 11.6.2019 /utorok/ do odvolania bude skrátené vyučovanie na 5 vyučovacích hodín z dôvodu veľkých horúčav.   /ED/

     • Exkurzia 9.ročník - Osvienczim- Krakow- Wieliczka

     • Dňa 17.- 18. 6. 2019 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili zahraničnej exkurzie v koncentračnom tábore Osvienczim v Poľsku. Absolvovanie takejto exkurzie je odporúčané Misterstvom školstva v rámci predmetu dejepis. Exkurzia bola zároveň spojená so školským výletom v meste Krakow a návštevou soľných baní Wieliczka.

      http://zshanusovce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=150http://zshanusovce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=150

     • Oznam

     • Oznam vedúcej ŠJ

      Vedúca školskej jedálne oznamuje žiakom, rodičom, zamestnancom školy a cudzím stravníkom, že odhlasovať a prihlasovať sa na obedy v mesiaci jún 2019 bude možné len do 21.6.2019 do 8.00 hod..

     • Divadelné predstavenie Ťapákovci

     • Dňa 29. 5. 2019 sa naši deviataci zúčastnili divadelného predstavenia v rusínskom jazyku v DAD Prešov pod názvom Ťapákovci. Predstavenie slovenskej autorky Boženy Slančíkovej - Timravy, spracované Ondrejom Šulajom, žiakov zaujalo a mnohých aj prekvapilo. Vážna komédia ponúknutá priamo z domu Ťapákovcov, preslávenými svojou lenivosťou, či nevôľou k akejkoľvek životnej aktivite našim žiakom vôbec nebola cudzia. Dobre sa bavili a hercov ocenili výdatným potleskom.

     • Oznámenie RŠ

     • Riaditeľ školy oznamuje rodičom a žiakom, že v piatok 24.5.2019 sa vyučovanie končí o 12.30 hod. z dôvodu prípravy volieb do Európskeho parlamentu.

     • riaditeľské voľno

     • Riaditeľ ZŠ Hanušovce udeľuje všetkým žiakom na deň 14.5.2019 /utorok/ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

     • Veľkonočná burza

     • Srdečne Vás týmto pozývame na Veľkonočnú burzu, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. a 17. apríla 2019 od 9.00 hod. do 14.00 hod. vo vestibule základnej školy.

     • Pozvánka

     • P R O P O Z Í C I E

      46. ročníka Memoriálu brig.gen. Kukorelliho v Hanušovciach nad Topľou

      z príležitosti 74. výročia ukončenia 2. svetovej vojny

      Miesto:                 Základná škola Hanušovce nad Topľou

      Dátum:                 7. máj 2019    /utorok/                                            

      Usporiadateľ:      ZŠ Hanušovce n.T., MsÚ Hanušovce n.T.    

      P r o g r a m :       08.00 hod.  -  prezentácia   

                                     09.00 hod.  -  kladenie vencov

                                     09.15 hod.  -  slávnostné otvorenie

                                     09.20 hod.  -  štart I. kategórie

                                  12.10 hod.   -  vyhodnotenie 46. ročníka cestného behu

                                   

      P o k y n y    p r e   ú č a s t n í k o v :

      • cestovné hradí vysielajúca organizácia

      • občerstvenie hradí usporiadajúca organizácia   /je potrebné nahlásiť počet   pretekárov na tel. č. 4452340  príp. mobil č. 0911445234/.

      K a t e g ó r i e :

      I.  kategória:                 l. a 2. ročník chlapci   nar. od 1.9.2010 do 31.8.2012 300 m

                                           1. a 2. ročník dievčatá nar. od 1.9.2010 do 31.8.2012 300 m   

                                           3. a 4. ročník chlapci   nar. od 1.9.2008 do 31.8.2010 500 m

                                           3. a 4. ročník dievčatá nar. od 1.9.2008 do 31.8.2010 500 m                 

      II. kategória:                mladšie žiačky    nar. od 1.9.2006 do 31.8.2008        1.500 m

                                           mladší žiaci        nar. od 1.9.2006 do 31.8.2008        1.500 m

                                           staršie žiačky      nar. od 1.9.2004 do 31.8.2006        1.500 m

                                           starší žiaci           nar. od 1.9.2004 do 31.8.2006        1.500 m

                                           mladšie dorastenky nar. od 1.9.2000 do 31.8.2004    1.500 m

                                           mladší dorastenci    nar. od 1.9.2000 do 31.8.2004    1.500 m

      III. kategória:              dospelí /ženy,muži/ prihlásia sa na MsÚ  /beží sa večer/

                                                            Tešíme sa na Vašu účasť!